Siirry sis�lt��n
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Jätehuollon ja kierrätyksen järjestäminen 1.1.2015 alkaen

Siikajoen kunta ja Oulun Jätehuolto ovat tehneet yhteistyösopimuksen jätehuollosta ns. täyden palvelun periaatteella 1.1.2015 alkaen. Siikajoen kunnan jätteet toimitetaan Oulun Jätehuoltoon: palavat jätteet Laanilan jätevoimalaan ja muut jätteet Ruskon jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet toimitetaan Ruukin jäteasemalle ja hyötyjätteet hyötyjätepisteisiin.

Asumisen jäte

Jokaisen asuinrakennus- ja vapaa-ajanasunto kiinteistön on kuuluttava järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asumisen sekajätteen osalta pihalla on keräysastia, jonka kuljetusyritys tyhjentää. Oulun Jätehuolto kutsuu sekajätettä polttokelpoiseksi jätteeksi ja siihen kuuluvat entinen sekajäte ja energiajae – kahta keräysastiaa ei enää tarvitse olla.

Jätehuoltoyritysten listaus löytyy kotisivuiltamme www.oulunjatehuolto.fi -> palvelut -> jätehuoltoyritykset. Siikajoen kunnan alueella toimii tällä hetkellä ainakin kaksi kuljetusyritystä, jotka keräävät kiinteistöiltä astiajätteitä: SUEZ puh. 010 540 4010 ja Lassila&Tikanoja puh. 010-636 5000.
Näiden lisäksi isommille jätteille (esim. purkujäte) on jätelavapalveluita antavia yrityksiä seuraavasti: Ruukin Kiinteistöhuolto puh. 0400-681946 ja MA-Kuljetus puh.0400-540108.

Puujätettä ja risujätettä ottaa vastaan Ruukin Kiinteistöhuolto Ruukin Syrjämaalla olevalle alueelle. Vastaanotosta voi sopia Ruukin kiinteistöhuollon kanssa puh. 0400-681946.

Hyötyjätteet;
paperi, kartonki, lasi ja metalli, viedään mahdollisuuksien mukaan RINKI oy:n EKO-pisteille.

Siikajoenkylällä terveysaseman pihalla, Tiirantie 4
Revonlahden entisen TB:n pihassa, Keskustie 2
Ruukin K-marketin vieressä, Siikasavontie 2
Paavolan Keskustiellä, muistomerkin luona.

Biojäte joko omaan kompostoriin tai polttokelpoisen jätteen joukkoon. Bbiojätettä kerätään erikseen suuremmilla kiinteistöillä.

Jäteasema

Jäteasema on avoinna tiistaisin klo16-19 ja se sijaitsee Ruukin yrityspuistossa, Ahlströmintiellä entisessä Kontiohallissa.
Pyhäpäivinä jäteasema on suljettu. Jäteaseman urakoitsijana toimii Siikajoen 4H-yhdistys ry.

Jäteasema on tarkoitettu Siikajoen kotitalouksista tulevalle vaaralliselle jätteelle. Asemalla vastaanotetaan myös kotitalouskäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita sekä metalliromua. Myös satunnaiset (max. 200 kg tai 1 m3) peräkärrykuormat kuivaa sekajätettä voi tuoda jäteasemalle. Suuret ja toistuvat kuormat on vietävä Ouluun Ruskon Jätekeskukseen.

Vaarallista jätettä ovat:

Kotoa löytyvät tarpeettomat maalit, lakat, liuottimet, akut tai jäteöljy. Myös myrkyt, torjunta-aineet (pienet määrät) sekä loisteputket ja energiansäästölamput otetaan vastaan jäteasemalla.

Sähkölaitejätettä ovat:

Kotona käytettävät sähköllä toimivat laitteet, pienet ja suuret. Kotitalouksien sähkölaitteita voi tuoda jäteasemalle kohtuullisia kuormia.

Metalliromua ovat:

Esimerkiksi kattopellit, rännit, metalliset huonekalut, kuivatut moottorit, kaikki metalliset esineet.

Jäteaseman sekajätettä on:

Sellainen jäte, joka ei mahdu omaan jäteastiaan, esimerkiksi huonekalut tai vähäinen remonttijäte. Rakennustyömailta tai vastaavilta syntyvä jäte on määrältään niin suurta, että se on toimitettava suoraan Ruskon jätekeskukseen.
Jäteasema ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteelle ts. keittiöjätteelle, joka aiheuttaa esim. hajuhaittoja. Tällainen jäte laitetaan aina omaan jäteastiaan, jonka jätteenkuljetusyritys tyhjentää.

Maksut:

Sekajäte on maksullista. Kuorma (max. 200 kg tai 1 m3) maksaa 30 euroa.
Yli 30 litran jäteöljymäärästä peritään 20,00 euroa tynnyriltä. Ensisijaisesti toivomme, että suuret öljyerät toimitetaan suoraan keräysautoon, tilaukset joko Ekokem tai Lassila&Tikanoja.

Yrityspuolen vaarallinen jäte:

Yritysten jätteet ja niihin rinnastettavat jätteet on toimitettava jätteentuottajan kustannuksella Ruskon jätekeskukseen tai muuhun asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Oulun Jätehuolto myös noutaa tätä jätettä edullisesti. Pyydä tarjous, mari.juntunen@oulunjatehuolto.fi.

Tiedotuspalvelu:

Lisätietoja jäteaseman toiminnasta antaa Oulun Jätehuollossa jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, p. 044-703 3977.
Kaikki Oulun Jätehuollon toimialueen vastaanottopaikat ovat myös siikajokisten käytössä. Katso lisätietoja alueestamme ja palveluistamme www.oulunjatehuolto.fi ja lajitteluohjeita www.jateopas.fi.