Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Karhukankaan tuulivoimapuistohanke

Karhukankaan n. 780 ha kokoinen suunnittelualue sijaitsee noin 5 km Revonlahden kylältä Raahen suuntaan valtatie 8 molemmilla puolin. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 16 tuulivoimalan rakentamista Karhukankaan alueelle. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).


Kuva: Karhukankaan tuulipuistohanke, kuva osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Arviointiselostus oli nähtävillä 10.12.2015 - 5.2.2016. Yhteysviranomainen on antanut 11.4.2016 lausunnon Karhukankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vaastaava: Hyötytuuli Oy

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA-hanke: www.ymparisto.fi


Osayleiskaava hyväsytty

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt 2.11.2016 § 92 Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, hyväksytty 2.11.2016 §92pdf, 3585 kb
Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan selostuspdf, 17674 kb

Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tark. 20.6.2016)pdf, 3162 kb
Liite 2. Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista lausunnoista ja vastineetpdf, 17 kb
Liite 3. Karhukankaan tuulivoimahankkeen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityspdf, 4136 kb
Liite 4. Karhukankaan pesimälinnustoselvitys (31.5.2016)pdf, 2868 kb
Liite 5. Natura-arvioinnin tarveharkinta (vain viranomaiskäyttöön)
Liite 6. Rakentamisalueselvityspdf, 952 kb
Liite 7. Muinaisjäännösinventointipdf, 7877 kb
Liite 8. Havainnekuvat (13.9.2016)pdf, 8880 kb
Liite 9. Melumallinnus (31.5.2016, tark. 13.10.2016)pdf, 1430 kb
Liite 10. Välkemallinnus (31.5.2016)pdf, 987 kb
Liite 11. Viranomaistyöneuvottelun 12.5.2016 muistiopdf, 270 kb
Liite 12. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseenpdf, 578 kb
Liite 13. Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseenpdf, 108 kb
Liite 14. Yhteisvaikutusten melumallinnus (tark.13.10.2016)pdf, 8659 kb
Liite 15. Yhteisvaikutusten välkemallinnuspdf, 6960 kb
Liite 16. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (http://www.ymparisto.fi/karhukankaantuulivoimayva)
Liite 17. YVA-selostus (http://www.ymparisto.fi/karhukankaantuulivoimayva)


Aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Kuulutus osayleiskaavaehdotuksen nähtävillolostapdf, 582 kb

Ehdotusvaiheen asiakirjat:

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus, 20.6.2016pdf, 3520 kb
Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen selostus, 20.6.2016pdf, 19251 kb
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tark. 20.6.2016)pdf, 3162 kb
Liite 2. Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista lausunnoista ja vastineetpdf, 17 kb
Liite 3. Karhukankaan tuulivoimahankkeen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityspdf, 4136 kb
Liite 4. Karhukankaan pesimälinnustoselvitys (31.5.2016)pdf, 2868 kb
Liite 5. Natura-arvioinnin tarveharkinta (vain viranomaiskäyttöön)
Liite 6. Rakentamisalueselvityspdf, 952 kb
Liite 7. Muinaisjäännösinventointipdf, 7877 kb
Liite 8. Havainnekuvat (31.5.2016)pdf, 9074 kb
Liite 9. Melumallinnus (31.5.2016)pdf, 1381 kb
Liite 10. Välkemallinnus (31.5.2016)pdf, 987 kb
Liite 11. Viranomaistyöneuvottelun 12.5.2016 muistiopdf, 270 kb
Liite 12. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseenpdf, 578 kb
Liite 13. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (http://www.ymparisto.fi/karhukankaantuulivoimayva)
Liite 14. YVA-selostus (http://www.ymparisto.fi/karhukankaantuulivoimayva)

Osayleiskaavaluonnos

Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olostapdf, 582 kb

Valmisteluvaiheen asiakirjat:

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos, kaavakartta 26.10.2015pdf, 3514 kb
Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus 26.10.2015pdf, 14530 kb
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 26.10.2015pdf, 2637 kb
Liite 2. Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista lausunnoista ja vastineetpdf, 17 kb
Liite 3. Karhukankaan tuulivoimahankkeen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityspdf, 4136 kb
Liite 4. Natura-arvioinnin tarveharkinta (vain viranomaiskäyttöön)
Liite 5. Muinaisjäännösinventointipdf, 7877 kb
Liite 6. Havainnekuvatpdf, 9511 kb
Liite 7. Melumallinnuspdf, 1418 kb
Liite 8. Välkemallinnuspdf, 820 kb

Kaavoitus vireille

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt laittaa Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille (khall 24.11.2014 § 334). Hankkeesta on tehty maankäyttösopimus Siikajoen kunnan ja Suomen Hyötytuuli Oy:n välillä.

Kuulutus vireille tulosta ja OAS:n nähtävillä olostapdf, 325 kb

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 24.11.2014pdf, 1859 kb


Kaavoituksen vaiheet:

  • Kaavoitushankkeen käynnistys khall 24.11.2014 § 334
  • Vireilletulo kuulutettu 11.12.2014 Siikajokilaakso, 13.12.2014 Raahelainen
  • OAS nähtävillä 15.12.2014-30.1.2015
  • Khall 21.10.2015 §324
  • Kaavaluonnos nähtävillä 10.12.2015-5.2.2016
  • Khall 20.6.2016 § 216
  • Kaavaehdotus nähtävillä 4.7.-31.8.2016
  • Khall 17.10.2016 § 303
  • Valtuusto hyväksynyt 2.11.2016 § 92

Kaavan laatijana:

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö:
Miia Nurminen-Piirainen
puh. 050 576 3580
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Johtava asiantuntija:
Matti Kautto
puh. 0400 493 709
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Hankevastaava:

Suomen Hyötytuuli Oy

Hankekehitysinsinööri
Teemu Molkkari
puh. 044 701 2284
etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi