Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
25.4.2018 14:26

Kunnanjohtajan blogi: Ratkaisuja

Tämän vuoden aikana on kunnan päätöksentekoon tulossa useita merkittäviä asioita. Ehkä jo toukokuussa tulee valtuuston päätettäväksi laajakaistahankkeen valmistelutyötyhmän esitys siitä, kuinka kiinteä valokuituyhteys kuntalaisille rakennettaisiin. Työryhmä on kokoontunut useita kertoja, kuullut eri tahojen esityksiä ja tehnyt vertailuja eri mallien välillä. Kunnalta vaadittava rahallinen panostus on sidoksissa mahdolliseen Viestintävirastolta saatavaan valtion avustukseen.

Maankäyttöstrategian päivitystyö on käynnistynyt maaliskuun alussa. Strategiatyön aikana järjestetään vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa kuullaan luottamushenkilöiden, yrittäjien, kuntalaisten ja maanomistajien näkemyksiä. Maankäyttöstrategia on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä, minkä jälkeen alkavat sen toteuttamistoimet. Olennaisimpia toimenpiteitä ovat maanhankinta strategisesti tärkeiltä paikoilta sekä kaavoitus.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien lopullinen eduskuntakäsittely tapahtuu kesäkuussa. Mikäli lait hyväksytään, tulee kunnan ratkaistavaksi nopealla aikataululla mm. kuntaan jäävien ruokapalveluiden järjestäminen vuoden 2020 alusta. Merkittäväksi kysymykseksi on nousemassa kunnan suurimman valmistuskeittiön kohtalo. Keittiö sijaitsee Mäkelänrinteen kiinteistössä, joka soteuudistuksen myötä vuokrataan vähintään kolmeksi vuodeksi tulevan maakunnan käyttöön ja kunta joutuisi nopealla aikataululla investoimaan uuteen valmistuskeittiöön. Ruokapalvelujen muutos vaikuttaa myös henkilöstön asemaan. Maakunnan palvelukseen siirtyy joitakin henkilöitä siinä suhteessa, miten ns. soteruuan valmistus työpanoksesta on koostunut.

Muitakin henkilöstöasioita on valmisteilla. Kunnanjohtajan rekrytointi on käynnissä, ja uusi kunnanjohtaja on tarkoitus valita mahdollisesti jo kesäkuun valtuustossa. Sivistystoimenjohtajan viran vakituinen täyttäminen sen sijaan siirtynee edelleen. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan edellisen viranhaltijan irtisanomisesta jätetyn valituksen ratkaisu tulee vasta syksyllä.

Tämä blogikirjoitus on minulta viimeinen Siikajoen kunnanjohtajana. Olen kesäkuun alusta siirtymässä Sievin kunnanjohtajaksi, ja kerron tässä vielä lyhyesti ratkaisuni motiiveista. Kun minut syksyllä 2016 valittiin Siikajoen kunnanjohtajaksi, lupasin silloisille päättäjille, etten aio hakea muita työtehtäviä. Tarkoitukseni oli asettua tänne tekemään työtä ja asumaan. Aloimme vaimoni kanssa etsiä sopivaa omakotitaloa tai rakennuspaikkaa. Synnyinkotini Kärsämäellä oli tarkoitus jättää ”kakkosasunnoksi” tai vapaa-ajan asunnoksi. Kyse on yli 60 vuotta vanhasta talosta, joka toki vaatii viikoittaista huolehtimista. Olenkin käynyt käytännössä jokaisena viikonloppuna Kärsämäellä, minkä lisäksi kehitysvammaisen tyttäreni asioista huolehtiminen on vaatinut kulkemista Pyhäjärvelle, jossa hän asuu.

Sievin päättäjät ottivat minuun yhteyttä helmikuussa, ja kysyivät kiinnostustani tulla sinne kunnanjohtajaksi. Jouduin harkitsemaan asiaa useita viikkoja. Olen tykännyt täällä työstäni sekä kunnantalon työkavereista, ja yhteistyö päättäjien ja kuntalaisten kanssa on sujunut hyvin. Toisaalta vastaavat kokemukseni Sievistä hallintopäällikkönä olivat myös muistissa. Lopulta yksityiselämään liittyvät asiat painoivat ratkaisussani vaakakupin Sievin puolelle. Haluan kiittää teitä Siikajokisia tästä yhteisestä ajastamme ja toivon kuntalaisille ja kunnalle valoisaa tulevaisuutta!

-Mauno Ranto-