Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
16.10.2017 10:26

Kunnanjohtajan blogi: Laajakaista kaikille – valokuidulla vai ilman?

Digitalisaatio tulee entistä enemmän kuntalaisten arkeen kaikilla elämänaloilla. Tilastojen valossa tietoliikenteen määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Tavallisen kuntalaisen kannalta monet käytännön asiat ovat jo siirtyneet verkkoon ja nopea sekä varma tietoliikenneyhteys on tärkeä myös monille yrityksille. Valtiovallan ohjausta asiaan löytyy mm. tietoyhteiskuntakaaresta, jonka 87 §:n mukaan teleyritykset (yleispalveluyritykset), ovat velvollisia tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän tai tilaajan vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella vuodelta 2015 on säädetty tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudeksi saapuvassa liikenteessä 2 Mbit/s. Vähimmäisnopeutta tullaan arvioimaan uudelleen vielä tänä vuonna vuodelle 2021 asetetun 10 Mbit/s tavoitetason saavuttamiseksi.

Siikajoen kunta on tammikuussa 2016 tehnyt valtuustossa päätöksen osallistumisesta Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan perustamiseen. Perustamisasiakirjaa ei kuitenkaan kunnan puolesta silloin allekirjoitettu eikä 10 000 euron osuusmaksua maksettu. Tämän jälkeen viime syksynä kuntaan on tullut kaksi tarjousta. Siikalatvalla ja Pyhännällä toimiva Siikaverkko osuuskunta on tehnyt yhteistyöesityksen Siikajoen valokuituverkon toteuttamisesta. Tässä ja em. Jokilaaksojen kiinteän valokuidun osuuskuntamalleissa käyttäjälle tarjottava yhteysnopeus on 100 Mbit/s. Viimeisin tarjoaja on Ukkoverkot Oy, jonka käyttämä teknologia on erilainen siten, että viimeisten kilometrien yhteys tukiasemalta käyttäjälle toteutetaan langattomasti. Ukkoverkkojen mallissa käyttäjälle tarjottava yhteysnopeus on 10 – 50 Mbit/s riippuen etäisyydestä tukiasemaan. Ukkoverkkojen toimintamalli poikkeaa nyt käytettävissä olevista kaupallisista langattomista tietoliikenneyhteyksistä. Ukkoverkot Oy omistaa taajuusalueen, jolla se toimii, joten käyttäjälle pystytään takaamaan tasainen yhteysnopeus.

Käyttäjälle tulevien maksujen kannalta nämä tarjotut vaihtoehdot poikkeavat toisistaan. Kiinteän valokuidun mallissa käyttäjän liittymis- ja laitekustannukset ovat 100 € Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnalla ja kuukausimaksu 39,90 €/kk/100 Mbit/s. Siikaverkko osuuskunnalla liittymis- ja laitemaksut olisivat yhteensä 720 € ja kuukausimaksu 49 €/kk/100 Mbit/s. Kuukausimaksut Ukkoverkot Oy:n mallissa alkavat hinnasta 14,95 €/kk/10 Mbit/s ja erillistä liittymis- tai laitemaksua ei tulisi, jos käyttäjä sitoutuu 24 kk:n sopimukseen.

Myös kunnalle aiheutuvat kustannukset ja riskit ovat erilaisia mallista riippuen. Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnan mallissa kunnalle aiheutuu taloudellisesti merkittävin riski suuren takausvastuun muodossa. Siikaverkon osalta kunta rahoittaisi rakentamista antamalla suoraan lainaa osuuskunnalle. Ukkoverkkojen tarjoamassa mallissa kunta maksaisi puolet tukiasemien rakentamiskustannuksista. Kaikkien tarjolla olevien mallien kannattavuuden osalta kriittisintä on se, kuinka suuri osa kunnan kotitalouksista ja muista käyttäjistä ottaisi liittymän ja ennen kaikkea sitoutuisi riittävän pitkäksi aikaa kuukausimaksuihin. Ilman riittävän korkeaa käyttäjäastetta yksikään edellä kerrotuista vaihtoehdoista ei tule kannattamaan, jolloin kunnan ottama taloudellinen riski realisoituisi.

Valokuitu on nykytietämyksen mukaan riittävän tehokas ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Ongelmaksi sen osalta muodostuu rakentamisen kalleus. Langattomat vaihtoehdot varmasti muuttuvat ja kehittyvät, mutta onko niistä valokuidun korvaajaksi? Tietämättä vielä mitään tulevaisuuden teknologiasta joudumme lähiaikoina tekemään ratkaisuja asiassa.

Mauno Ranto