Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi
19.3.2018 08:47

Kunnanjohtajan blogi: Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Maaliskuun alussa hallinto- ja talouspäällikkö sai alustavasti koottua vuoden 2017 tilinpäätöksen. Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä 26.3.2018 kokouksessaan, mutta lukujen osalta tilinpäätökseen ei enää ole tulossa suurempia tarkennuksia. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä tuleekin jopa 1 250 000 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarviossa olimme varautuneet merkittävään alijäämään. Päättyneestä vuodesta tuli samalla jo neljäs perättäinen tulokseltaan positiivinen tilinpäätös. Aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää on kuntamme taseessa ollut lähes 4,2 miljoonaa euroa, ja nyt tämän viime vuoden ylijäämä mukaan lukien ylijäämää on 5,4 miljoonaa euroa.

Suurin vaikutus todelle hyvään tulokseen oli jälleen kerran erityisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän oman toiminnan tehokkuudella. Osaltaan tuloksen tekemistä on edistänyt myös verotulojen ennustettua parempi kehitys. Sekä kunnallisveron että yhteisöveron tuotto kasvoi talousarvioon verrattuna selvästi. Myös valtionosuuksia saimme ennakoitua enemmän. Maksutuottojen kasvu oli myös huomattavan suurta, eniten lisääntyivät rakennuslupatuotot erityisesti Karhukankaan tuulivoimaloiden lupien vuoksi.

Vuoden 2017 menot sen sijaan pysyivät pääosin hyvin talousarviossa. Huomattavaa ylitystä talousarvioon verrattuna tuli ainoastaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli OYS:n erikoissairaanhoidon osalta. Ylitys talousarvioon nähden oli lähes 600 000 euroa ja vuoden 2016 erikoissairaanhoidon kulujen toteutumaan verrattuna kasvua oli yli 650 000 euroa. Tämä kehitys näyttää meille konkreettisesti erikoissairaanhoidon kustannusten ennalta arvaamattomat vuosittaiset vaihtelut. Tälle vuodelle olemme jälleen budjetoineet lähes 8 % enemmän rahaa sairaanhoitopiirin laskutukseen viime vuoteen verrattuna, eli melkein 6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden OYS:n laskuihin on jo mennyt yli miljoona euroa.

Pelkästään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kulut muodostavatkin jo kolmasosan kuntamme sosiaali- ja terveystoimen menoista. Kaikista kunnan menoista OYS:n osuus on yli kuudesosa. Myönteistä parasta aikaa eduskunnan käsittelyssä olevassa aluehallintouudistuksessa onkin erityisesti se, että nykyisen kaltainen erikoissairaanhoidosta kunnalle aiheutuvien kustannusten suuri vuotuinen heilahtelu poistuu.

Viime vuonna uudistettiin kunnan hallintosääntö vastaamaan uuden kuntalain vaatimuksia. Merkittävänä uudistuksena oli mm. sidonnaisuusrekisterin käyttöönotto. Samoin kunnan konserniohje päivitettiin ajantasaiseksi. Henkilöstön koulutuksen osalta käyttöön otettiin kuluvan vuoden alusta yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa laadittu koulutussuunnitelma, mikä mahdollistaa koulutuskorvauksen hakemisen aikanaan Työttömyysvakuutusrahastolta. Päättyneenä vuonna tehtiin myös mittava muutos tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään (ns. TVA). Myös tässä prosessissa henkilöstö oli aktiivisesti mukana.

Kiitos hyvästä tilinpäätöksestä kuuluukin sekä oman kuntamme että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ahkerille työntekijöille ja viranhaltijoille sekä tietenkin kaikille kunnan luottamushenkilöille!

-Mauno Ranto-