Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Luonnonsuojelulain mukainen päätös luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta

Päätös: Yksittäisen männyn rauhoittaminen luonnonmuistomerkiksi, Kärkiniemi Siikajokipdf, 858 kb

Asia: Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 3.4.2017 käsitellyt hakemuksen, joka koskee luonnonmuistomerkin rauhoittamista luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla ja hyväksynyt hakemuksen mukaisen yksittäisen ison männyn rauhoittamisen luonnonmuistomerkiksi.


Rauhoituspäätös koskee Siikajoen teknisen lautakunnan jättämää rauhoitushakemusta Siikajokivarressa olevan pallomaisen muotoisen yksittäisen suuren männyn rauhoittamiseksi luonnonmuistomerkkinä Siikajoen kunnan Ruukin kylällä tilalla Siviälä rno 748-411-1-21.Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.4.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 4.4.-4.5.2017 Siikajoen kunnanviraston ilmoitustaululla (os. Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki), sekä kunnan kotisivuilla.

Muutoksenhaku: Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 vrk kuluessa päätöksen antamisesta. Tarkempi valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Siikajoella 31.3.2017

Vesa Ojanperä

ympäristösihteeri

puh. 044 4393 636

ymparisto@raahe.fi