Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Presidentinvaali

Presidentin valintatavasta

Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

PRESIDENTINVAALIT 2018 SIIKAJOEN KUNNASSA

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.01.2018 klo 9.00 - 20.00. Vaaleissa Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

1. Siikajoenkylä Komppalinna, Jaakontie 1 B

2. Ruukki kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A

3. Paavola Paavolan koulu, Koulutie 2

4. Revonlahti Revonlahden koulu, Koulukuja 11

ENNAKKOÄÄNESTYS

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.01.2018 ja päät­tyy tiis­taina 23.01.2018.

Ennakkoäänestyspaikat ja – ajat

Kunnanvirasto/Ruukki:

17.01.–19.01.2018

klo 9.00 - 18.00

20.01–21.01.2018

klo 10.00 - 16.00

22.01.2018

klo 9.00 - 18.00

23.01.2018

klo 9.00 - 20.00

Komppalinna/Siikajoenkylä:

17.01–19.01.2018

klo 10.00 - 18.00

20.01–21.01.2018

klo 11.00 - 15.00

22.01.–23.01.2018

klo 10.00 - 18.00

Presidentinvaalien mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018

Siikajoen kunnan äänestysalueiden äänestyspaikat ovat mahdollisessa toisessa vaalissa seuraavat:

1. Siikajoenkylä Komppalinna, Jaakontie 1 B 1

2. Ruukki kunnanvirasto, Siikasavontie 1 A

3. Paavola Paavolan koulu, Koulutie 2

4. Revonlahti Revonlahden koulu, Koulukuja 11

Mahdollisen toisen vaalipäivän 11.2.2018 ennakkoäänestyspaikat ja – ajat:

Kunnanvirasto/Ruukki:

31.01.–02.02.2018

klo 9.00 - 18.00

03.02.–04.02.2018

klo 10.00 - 16.00

05.02.2018

klo 9.00 - 18.00

06.02.2018

klo 9.00 - 20.00

Komppalinna/Siikajoenkylä:

31.01.–02.02.2018

klo 10.00 - 18.00

03.02.–04.02.2018

klo 11.00 - 15.00

05.02.–06.02.2018

klo 10.00 - 18.00

Pyörätuolilla pääsee molempiin ennakkoäänestyspaikkoihin.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on osoitettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (mm. ajokortti, passi, Kela-kortti). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.

Mäkelänrinteellä, Heikinkuja 4, 92400 RUUKKI, toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksen ilmoitustaululla.

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaike­uksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänes­tykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle puh. 040 3156 210 ja 040 3156 211 taikka postitse kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella, os. Siikajoen kunta, Keskusvaalilautakunta, Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Lauri Lepistö.

Mahdollisen toisen vaalipäivän kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle puh. 040 3156 210 ja 040 3156 211

taikka postitse kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella, os. Siikajoen kunta, Keskusvaalilautakunta, Siikasavontie 1 A, 92400 RUUKKI. (jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä).

SIIKAJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA