Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Vaasan hallinto-oikeuden päätös: Valitukset vesitalousasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätösnro 18/0013/2, Dnrot 01159/16/5201, 01160/16/5201, 01161/16/5201, antopäivä 29.1.2018

Asia:

Valitukset vesitalousasiassa

Muutoksenhakijat:

1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Revonlahden osakaskunta, Siikajoki

3. Koskienergia Oy, Äänekoski

Luvan hakija:

Koskienergia Oy

Päätös, johon on haettu muutosta:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 nro 25/2016/2.


Hallinto-oikeuden ratkaisu:

1. Hallinto-oikeus hylkää Revonlahden osakaskunnan ja Lapin ELY-keskuksen valituksen.

2. Hallinto-oikeus, hyläten Koskienergia Oy:n valituksen muutoin, muuttaa lupamääräyksen 10 kolmannen kappaleen kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):

Muutoksenhaku:

Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeim-paan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitet-tava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä eli viimeistään 28.2.2018.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä Siikajoen kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla ajalla 31.1. – 28.2.2018.

Päätös ja valitusosoituspdf, 12484 kb