Varautuminen sähkökatkoihin Siikajoen sivistystoimessa

Siikajoen kunta viestii sähkökatkojen vaikutuksista kunnan sivistystoimen palveluihin

  • kunnan verkkosivujen ajankohtaisissa
  • Varhaiskasvatuksen huoltajille Daisy-sovelluksen kautta
  • Esiopetuksen ja koulujen huoltajille sekä oppilaille ja opiskelijoille Wilma-sovelluksen välityksellä

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään lapsen omassa yksikössä

Mahdollisten sähkökatkojen aikana päiväkotien ja perhepäivähoitajien toimintaa

ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen varausten mukaisesti. Huoltajilla on mahdollisuus tuoda lapsi omaan tuttuun varhaiskasvatusyksikköön.

Varauduttu valon lähteillä ja vaihtoehtoisilla aterioilla

Varhaiskasvatuksen yksiköissä sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla paristoilla toimivia valon lähteitä, kuten tasku- ja led-lamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Huoltajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan pakkaamaan lapsille mukaan paristokäyttöinen taskulamppu.

Mikäli sähkökatko vaikuttaa päivän aterioiden valmistamiseen, yksiköstä jaetaan tilanteesta riippuen lämmin tai kylmä ravitsemuksellinen ateria. Tilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana, mutta lapsille kannattaa varata mukaan lämpimiä varavaatteita.

Vedentulo ja wc:n käyttö

Vesiyhtiön varavoiman mahdollistamana vettä tulee ja välttämätön wc:n käyttö on mahdollista. Turhaa veden ja wc:n käyttöä on kuitenkin syytä välttää.

Huoltajia pyydetään huomioimaan turvallisuus pihoilla ja parkkipaikoilla

Huoltajia pyydetään huomioimaan sähkökatkojen aikana puuttuva valaistus parkkipaikka- ja piha-alueilla lasten tuonti- ja hakutilanteissa, mikä edellyttää kaikilta suurta varovaisuutta. Huoltajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota lapsensa näkyvyyteen pimeässä (heijastinliivi, heijastimet). Lapsia ei pidä päästää kulkemaan itse päiväkodin pihalta lähdettäessä tai sinne tultaessa, vaan turvallisinta on kulkea käsi vanhemman kädessä. Lapsen kanssa tulevalla olisi hyvä olla mukanaan käsivalaisin tai otsalamppu, jos mahdollista.

Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

Pimeällä lasten kanssa ei ulkoilla, mikäli ulkona ei ole riittävää valaistusta.

Varhaiskasvatuksen yksikkökohtainen viestintä

Varhaiskasvatusyksiköt viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

 

Koulut ja Siikajoen lukio

Koulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti

Häiriötilanteissa, kuten mahdollisten sähkökatkojen aikana, Siikajoen kunnan peruskoulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti, noudattaen lukujärjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päättymisaikoja. Sivistystoimessa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin koulukohtaisesti. Jokaisessa yksikössä on tehty oma varautumissuunnitelma, jossa on pohdittu sähkökatkojen vaikutusta esimerkiksi turvalliseen koulupäivään, talotekniikkaan, opetusjärjestelyihin ja tiedottamiseen. Henkilökunta on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin suunnittelemalla etukäteen, miten toiminta ja oppitunnit järjestetään ilman sähköä.

Sähkökatkokset voivat tulla aamulla pimeän aikaan. Normaali aamuinakin, jolloin katu- ja liikennevalot toimivat, on tärkeää, että kaikki kävelijät ja pyöräilijät käyttävät heijastimia ja pyöräillessä myös etu- ja takavaloja. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos koko matka on pimeänä. 

Kouluissa ja lukiossa varauduttu

Sivistystoimi on varautunut sähkökatkoihin hankkimalla kouluihin ja lukioon sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten tasku- ja led-lamppuja ja ladattavia valaisimia. Koulupäivän aikana tarjotaan lämmin tai kylmä koululounas, sähkökatkon ajoittumisesta ja kestosta riippuen. Koulutilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana. Oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun lämpimiä varavaatteita. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun paristokäyttöisiä taskulamppuja.

Sähkökatkos voi vaikuttaa koulun toimintaan seuraavalla tavalla:

  • Normaalisti luokassa pidettävät tunnit voidaan tarvittaessa pitää ulkona tai jossain muussa turvallisessa tilassa.
  • Oppitunneilla ei voi käyttää sähköisiä oppimateriaaleja ja laitteita.
  • Liikkumisen turvaamiseksi voidaan käyttää esim. omia taskulamppuja tai kännyköissä olevia valoja.

Vedentulo ja wc:n käyttö

Vesiyhtiön varavoiman mahdollistamana vettä tulee ja välttämätön wc:n käyttö on mahdollista. Turhaa veden ja wc:n käyttöä on kuitenkin syytä välttää.

Koulukuljetukset järjestetään suunnitellusti

Mahdollisella sähköpulalla ei ole vaikutuksia koulukuljetuksien aikatauluihin tai ajoihin, vaan koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti.

Koulujen yksikkökohtainen viestintä

Koulut viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

 

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta avoinna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pidetään avoinna ja toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti. Toiminnassa varaudutaan välipalassa ruokaan, joka ei vaadi lämmittämistä. Vanhempia pyydetään tarvittaessa hakemaan lapset aikaisemmin. Tällöin huoltajia tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.

 

Nuorisotoimi

Nuorisotilat suljetaan, mikäli tieto sähkökatkoksista saadaan etukäteen

Nuorisotilat suljetaan, mikäli katkoista saadaan tieto edellisen vuorokauden aikana, jolloin sähkökatkoon ehditään valmistautua. Mikäli sähkökatko tulee nuorisotilan ollessa auki, nuorisotila pidetään avoinna turvallisuus huomioiden. Nuorisotilojen kiinnioloista viestitään somen kautta ja lapulla ovessa.

Koulunuorisotyö

Toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti. Koulunuorisotyöntekijät noudattavat koulujen ohjeistusta.

Nuorten työpajatoiminta jatkuu sähkökatkojen aikana

Toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti.

Etsivä nuorisotyö jatkuu sähkökatkojen aikana

Etsivässä nuorisotyössä otetaan nuoria vastaan ja pidetään yhteyttä mahdollisuuksien mukaan myös sähkökatkon aikana.

 

Vapaa-aika

Vapaa-aikatoimen omatoimiset vuokratilat mm. liikunta- ja kulttuuritilat: mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovien lukkoon meneminen on myös tarkistettava poistuessa.

Tilavarauksia ei peruta vapaa-aikapalveluiden toimesta etukäteen, ei siirretä myöhempään ajankohtaan, eikä korvata käyttämättä jäänyttä varausta.

 

Vs. sivistysjohtaja
Juha Isomaa