Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan netissä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 7.10.2019)