Sopimukset ja asiakirjat

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Siikajoen kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevia keskeisiä tietoja ovat yhteistoimintaa koskevat sopimukset.

Koulutuskeskus Brahe perussopimus
Pelastustoimen yhteistoimintasopimus
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelusopimus
Terveydenhuollon yhteistoimintasopimus
 


Yhteistyöasiakirja

Siikajoen kunnassa ollaan laatimassa yhteistyöasiakirjaa, jossa kuvataan kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä, pois lukien tekninen toimi. Asiakirjaa on laadittu yhdistyksiltä kerättyjen näkemysten pohjalta ja sen hyväksyvät omalta osaltaan sivistyslautakunta ja kunnanhallitus omissa kokouksissaan. Yhdistykset hyväksyvät asiakirjan neuvottelupäivänä, jonka jälkeen asiakirja hyväksytään lopullisesti valtuustossa. Yhteistyöasiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan.