Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä. Siikajoen kunta on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tämän asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla tietopyynnön tekijät voivat yksilöidä tietopyyntönsä paremmin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n edellyttämällä tavalla. 

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedot:

  • tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja
  • asiakasrekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta ja sen yhteystiedoista tietopyynnön tekemistä varten
  • tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin
  • esimerkkejä hakutekijöistä, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea viranomaisen asiarekisteristä tai tietojärjestelmistä.
  • tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan kautta 

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää myös kuntatasoisen ohjeistuksen siitä, miten tietoja voidaan pyytää.  Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan sähköisen tietojenvaihdon mahdollistavaa tiedonsiirtoratkaisua kahden tai useamman tietojärjestelmän välillä.

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus