Lainvoimaiset kaavat

Tälle sivulle on koottu uusimmat lainvoiman saaneiden kaavahankkeiden kaavakartat ja kaava-asiakirjat liitteineen. Vanhemmat kaavat löytyvät kunnan arkistoista. Ajantasaiset kaavayhdistelmät löydät karttapalvelusta.

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laajennus Yrityspuiston alueella

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt 24.8.2023 § 80 Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ruukin Yrityspuiston alueella.  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu asemakaavan korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 748-418-41-6, 748-418-41-10 ja 748-895-0-811. Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 18.10.2023.

Paavolan Aurinkosaaren asemakaava

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.2.2022 / § 22 Siikajoen Aurinkosaarta koskevan asemakaavan Paavolan Sikosaaressa. Asemakaava koskee kaava-alueen kortteleita 160–165 sekä niihin liittyviä erityis-, tie-, katu- ja viheralueita. Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 20.4.2022.

 

Siikajoen Keskikylän asemakaan muutos

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 5.11.2020 §:ssä 111 Siikajoen Keskikylän asemakaavamuutosta koskevan asemakaavan. Asemakaavan muutos koskee asemakaava-alueen korttelin 22 tonttia 6, kortteleita 10 ja 26 sekä niihin liittyviä katu- liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 29.12.2020.

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, osa 1

Hyväksymisvaiheessa Kangastuulen kaavaehdotus jaettiin kahteen osaan. Siikajoen valtuusto hyväksyi 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Päätös on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden 14.5.2020 taltionumero 2132 päätöksellä. Kangastuulen tuulivoiman osayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 28.5.2020.

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 2.11.2016 § 92 hyväksynyt Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Päätös on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 20.9.2018 nro 18/0176/1 päätöksellä, hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu. Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 16.11.2018.

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Siikajoen valtuuston hyväksymispäätös 30.3.2016 § 38 on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 19.5.2017 nro 17/0133/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2018: T 1130. Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 22.3.2018.

Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaava

Siikajoen valtuusto on 29.3.2017 §:ssä 25 hyväksynyt Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaavan, jolla muodostuvat Siikajoen Tunelin ranta-asemakaavan korttelit 1-3 sekä niihin liittyvät virkistys-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- ja vesialueet. Kaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan tulleeksi 11.5.2017.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuuston 14.5.2014 § 41 hyväksymä Isonevan tuulipuiston osayleiskaava on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 7.7.2015 nro 15/0252/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.8.2016. Kaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016.

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava, loppuosa

Korkein hallinto-oikeus on 27.11.2015 hylännyt valituksen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.5.2014 nro 14/5086/1, jolla hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jää voimaan. Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava kuulutettiin voimaan tulleeksi 12.12.2015 julkaistulla kuulutuksella kiinteistön 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 ratapihan valituksien alaisina olleiden alueiden osalta.

Ruukin osayleiskaavan asiakirjat ovat

Siikajoen valtuuston 5.2.2014 § 9 hyväksymä Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on saanut lain voiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 20.3.2015 nro 15/0107/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla 25.8.2015 T 2238. Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tuulleeksi kunnan ilmoitustaululla sekä Siikajokilaakso -lehdessä 3.9.2015 ja Raahelainen -lehdessä 5.9.2015.

Vanhemmat asema- ja yleiskaavat

Asema- ja yleiskaavat, jotka on hyväksytty ennen vuotta 2015, ovat Siikajoen kunnan arkistossa. Asiakirjoja voit kysyä näiden osalta kunnanvirastolta.