Rakentajia
Rakentaminen

Tavoitteena on kaavoituksen, maankäytön sekä rakentamisen kautta luoda toimiva ja viihtyisä kuntakuva.

Siikajoen kunnassa rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii tekninen lautakunta. Lautakunta on delegoinut osan toimivallasta viranhaltijoille.  Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelyn, neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan. Siikajoen kunta hankkii rakennuslupa-, rakennustarkastus- ja ympäristösihteeripalvelut Raahen kaupungilta ostopalveluna.

Yhteystiedot ja lisätietoa

Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja lisätieto rakentamisesta löydät Raahen kaupungin sivulta: https://www.raahe.fi/asuminen/rakennusvalvonta

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Rakennushankkeen lupa-asioita voit hoitaa sähköisesti www.lupapiste.fi kautta ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.