Talous

Talousarvio- ja suunnitelma

Talousarvio ja -suunnitelman tulee noudattaa kuntastrategiaa. Sen avulla turvataan kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2019 §167 pidetyssä kokouksessa vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarvio 2020

Tilinpäätös

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan tilinpäätöksessä. Kunnanhallitus seuraa taloutta ja tilinpäätösennustetta myös  vuoden aikana. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tilinpäätös 2019


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tarkastellaan, miten valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018


Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2018


Valtuustokauden 2017 - 2020 hyvinvointikertomus

Seutukunnallinen hyvinvointikertomus

Kuntayhtymän talousarvio (Hyvinvointikertomuksen indikaattoriosio kohdasta 1.3., sivut 5-13 ja

muut osiot kohdasta 2, sivut 21-27.)