Kurssimaksut

Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan 2 kertaa lukuvuoden aikana, syyslukukauden kurssimaksu syyslukukaudella ja kevätlukukauden kurssimaksu kevätlukukaudella.

Maksut määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu tai vastaava. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat kurssille tarvittavat materiaalit itse.

Kurssimaksu on nähtävillä jokaisen kurssin tiedoissa. Poikkeuksena tästä ovat musiikin yksilöopetuksen maksut, jotka määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan seuraavasti:

 • 15 min/vko: syyslukukausi 38 €, kevätlukukausi 56 €
 • 30 min/vko: syyslukukausi 75 €, kevätlukukausi 113 €
 • 45min/vko: syyslukukausi 113 €, kevätlukukausi 168 €

Mikäli opiskelija ilmoittautuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille kesken lukukauden, kurssimaksu peritään koko lukukaudelta.

Lyhyt- ja intensiivikursseista peritään aina koko kurssimaksu.


KURSSIN PERUUTTAMINEN

 • Ilmoittautuminen on aina sitova. Opiskelija voi peruuttaa varatun paikan 5 vrk ennen kurssin alkamista, muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä opiston toimistoon joko soittamalla tai sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto [at] siikajoki.fi (kansalaisopisto[at]siikajoki[dot]fi) 
 • Netin kautta ilmoittautuessaan henkilö saa ilmoittautumistunnuksen, jota hän voi käyttää myös kurssipaikan peruuttamiseen netin kautta.
 • Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutukseksi ei myöskään hyväksytä sitä, että henkilö ei osallistu kurssille.
 • Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudeksi uudelleen. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan halua jatkaa koko lukuvuoden kestävällä kurssilla kevätlukukautta, tulee hänen tehdä peruutus normaalin peruutuskäytännön mukaan eli 5 vrk ennen kurssin alkamista kevätlukukaudella.

MAKSUJEN PALAUTTAMINEN

 • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää kurssin. Kurssin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla.
 • Kurssimaksuja ei palauteta, mikäli kurssitoiminta keskeytyy ns. ylivoimaisen esteen vuoksi, kuten tulipalo, luonnonkatastrofi, yleisvaarallinen tartuntatauti tai vastaava.
 • Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua.
 • Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle, vaikka kurssimaksu olisi suoritettu.

KURSSIEN KESKEYTTÄMINEN JA KORVAAMINEN

 • Koko lukuvuoden kestävä kurssi voidaan keskeyttää, mikäli kävijämäärä kurssilla on syys- tai kevätlukukaudella 6 kertaa alle minimin (7). Kurssi kuitenkin jatkuu lukukauden loppuun, mikäli kurssimaksut on ehditty periä.
 • Yksilö- ja ryhmäopetuksessa tunnit voidaan pakottavista syistä jättää korvaamatta 2 kertaa lukuvuoden aikana. Musiikin yksilöopetuksessa oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata.

Siikajoki-opisto voi evätä henkilön opiskeluoikeuden seuraavalle lukuvuodelle, mikäli hänellä on maksamattomia kurssimaksuja aiemmilta lukuvuosilta tai muita avoimena olevia maksuja Siikajoen kunnalle.

Yhteystiedot

Osoite
Siikajoki-opisto
Virastotie 5 A
92400 Ruukki

Puhelin, toimisto
040 3156 230

Sähköposti                                 
kansalaisopisto [at] siikajoki.fi

Puhelin, rehtori                         
040 3156 250


SIIKAJOKI-OPISTON TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi

9.9.-24.11.2024

Kevätlukukausi

7.1. - 5.5.2025

Loma-ajat

Syysloma viikolla 43 (21.-27.10.2024) 
Hiihtoloma viikolla 10 (3.-9.3.2025) 
Pääsiäisloma 18.-21.4.2025

Loma-aikoina tai arkipyhinä ei ole opetusta, ellei niistä erikseen ole mainintaa opinto-ohjelmassa tai sovittu opettajan kanssa.