Strategiat ja säännöt

Kuntastrategia

Kuntalain mukaisesti kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan kuntastrategiasta. Siikajoen kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 27.4.2023. 

Kuntastrategia


Maankäyttöstrategia

Siikajoen maankäyttöstrategia on hyväksytty valtuustossa 28.2.2019 § 28.

Maankäyttöstrategia, päivitys 2018


Hallintosääntö

Siikajoen kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosääntö (1.6.2022 alkaen)

Hallintosäännön liitteet:

Johdon organisaatio

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö

Opetustoimen ratkaisuvalta 1.8.2022 alkaen

Tiedonhallinnan vastuut

 

Hallintosääntö (31.5.2022 saakka)


Konserniohje

Siikajoen kunnan korserniohjeella ohjataan konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjausta kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan ohjauksen menettelytapoja, parantamaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta konsernijohdon ja yhtiöiden välillä sekä lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä.
Tavoitteena on johtaa kuntakonsernin toimintaa yhtenäisin periaattein.

Konserniohje


Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä muista kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisesta aiheutuu.

Palkkiosääntö (1.6.2022 alkaen)

Palkkiosääntö (31.5.2022 saakka)


Pienhankintaohjeet

Siikajoen kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen taloudellisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hankintoja ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö, Kuntaliiton yleiset hankintaohjeet ja pienhankintojen hankintaohje.

Pienhankintaohjeet (1.6.2022 alkaen)

Pienhankintaohjeet (31.5.2022 saakka)