Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos  korttelissa 35

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.9.2023 päättänyt aloittaa Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja asettaa siitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutos koskee Ruukin Asemanseudun asemakaavan korttelia 35 sekä siihen liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 5.10-6.11.2023.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 12.2.2019 mennessä kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 11.8.2023 klo 16.00 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi (kunnanvirasto[at]siikajoki[dot]fi)  otsikolla Korttelin 35, OAS.

Aineisto

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laajennus Yrityspuiston alueella

Siikajoen valtuusto on päätöksellään 24.8.2023 § 80 hyväksynyt Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ruukin Yrityspuiston alueella.  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu asemakaavan korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 748-418-41-6, 748-418-41-10 ja 748-895-0-811.

Pöytäkirja ja valitusosoitus, valtuuston pöytäkirjassa 24.8.2023

Hyväksytty asemakaava
Hyväksytty selostus

Aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 3.3.2023-3.4.2023 välisen ajan.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 20.6.2022 Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 6.7-19.8.2022 välisen ajan.

Siikajoen Keskikylän asemakaavan muutos Meijerisaaren alueella

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 päättänyt aloittaa Siikajoen Meijerisaaren asemakaavan muutoksen ja asettaa siitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Meijerisaaren asemakaavan muutos koskee Siikajoen Keskikylän asemakaavan kortteleita 56, 57 ja 58 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita.  Suunnittelualue sijaitsee Siikajoenkylällä Meijerisaaressa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 21.6.-11.8.2023 välisen aja.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 11.8.2023 klo 16.00 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi  otsikolla Meijerisaaren asemakaavaluonnos.

Valmisteluvaiheen aineistoa

Paavolan Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Lukkarinpuiston alueella

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.4.2023 päättänyt asettaa Paavolan Kirkonseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan asemakaavaluonnoksen nähtävillä.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2, 4, 5 ja 29 sekä siihen liittyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Suunnittelualue sijaitsee Paavolantien eteläpuolella Lukkarinpuiston alueella. Lisäksi suunnittelualueena on Paavolantie osa Lukkarinpuiston ja Pehkolantien väliseltä alueelta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 26.4.-26.5.2023 välisen aja.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 26.5.2023 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi  otsikolla Lukkarinpuiston asemakaavaluonnos.

Valmisteluvaiheen aineistoa

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laajennus Yrityspuiston alueella

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.2.2023 päättänyt asettaa Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan asemakaavaehdotuksen nähtävillä. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 748-418-41-6, 748-418-41-10 ja 748-895-0-811.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.3.2023-3.4.2023 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 3.4.2023 klo 14:00 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi  otsikolla Yrityspuiston asemakaavaehdotus.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 20.6.2022 Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 6.7-19.8.2022 välisen ajan.

Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Siikajen kunnanhallitus päätti tiedottaa Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (KHALL 6.6.2022 § 242).

 

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennus ei saanut lainvoimaa

Siikajoen valtuusto hyväksyi 28.5.2020 § 53 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksen. Valtuuston päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 10.6.2022 päätöksen (päätösnumero 22/00261/1) osayleiskaavan hyväksymistä koskeviin valituksiin. Ratkaisussa Hallinto-oikeus kumosi Siikajoen valtuuston 28.5.2020 § 53 päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu. Kunnanhallitus päätti 20.6.2022 § 265, että Isonevan tuulivoimapuiston laajennusta koskevaan hanketta ei oteta uudelleen valmisteluun.

Hyväksymisvaihe

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. kaavaehdotus oli nähtävillä 11.2-12.3.2019.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28.

Maankäyttöstrategia 2018