Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Paavola, Aurinkosaaren asemakaavaluonnos

Ehdotusvaihe

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.11.2021 päättänyt asettaa Paavolan Aurinkosaaren asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Suunnittelualue on Paavolan Sikosaaressa Koivumaanperäntien varressa.

Kaavaehdotus on nähtävillä 16.12.2021 - 17.1.2022 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki) ja Siikajoen kunnan kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset ehdotusvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 17.1.2022 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi otsikolla Aurinkosaaren asemakaavaehdotus.

 

Luonnosvaihe

Kunnanhallitus on 4.10.2021 kokouksessaan päättänyt aloittaa uudelleen Paavolan Aurinkosaaren asemakaavan laatimisen ja asettaa siitä koskevat päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville. Suunnittelualue on Paavolan Sikosaaressa Koivumaanperäntien varressa.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on nähtävillä 15.10.-15.11.2021 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki) ja Siikajoen kunnan kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet luonnosvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 15.11.2021 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi ()  otsikolla Aurinkosaaren asemakaavaluonnos.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen kaava hyväksytty

Siikajoen valtuusto hyväksyi 28.5.2020 § 53 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksen. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Valtuuston päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. kaavaehdotus oli nähtävillä 11.2-12.3.2019.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28..

Maankäyttöstrategia 2018