Yksityistiet

Yksityisteitä ovat kaikki tiet, jotka eivät ole kaavateitä eikä maanteitä. Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä. ​Osalle yksityisteistä on perustettu tiekunta.

Yksityistie kunnossapito avustukset 2018

Siikajoen kunnan tekninen lautakunta myöntää yksityisteille kunnossapitoavustuksia. Avustukset myönnetään valtuuston 19.12.2006 § 64 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Vuoden 2018 avustukset on myönnetty 12.4.2018.

Kunnan tiejaosto

Siikajoen kunnassa yksityistieasioihin liittyvät päätökset tekee tekninen lautakunta, joka toimii näissä asioissa lakisääteisenä tielautakuntana. Tekninen lautakunta on perustanut asioita hoitamista varten jaoston.