Kuntalisä

Siikajoen kunta maksaa kuntalisää yhdistykselle, yritykselle tai yhteisöille kunnanhallituksen päätöksen 26.11.2018 § 401 mukaisesti työntekijän työllistämiseen.

Kuntalisällä tarkoitetaan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työntekijän palkkauskustannuksiin maksettavaa avustusta. Kuntalisää voi saada Suomessa kirjoilla oleva yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö joka työllistää Siikajoen kunnassa vakituisesti asuvan työntekijän. 

Palkkatuki ja kuntalisä eivät yhdessä saa ylittää 50 % työllistettävän henkilön palkkakustannuksista. Muiden kuin elinkeinotoimintaa harjoittavien toimijoiden osalta (jotkut 3. sektorin toimijat) palkkatuki ja kuntalisä ei saa ylittää henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia.

Kuntalisää voidaan myöntää myös muihin kustannuksiin kuin palkkakustannuksiin, kuten esimerkiksi työvälineisiin, koulutukseen, ohjaukseen ja muihin työsuhteesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työllistämisen kuntalisä (yli 30-vuotiaat) 

Kuntalisällä työllistettävän tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty TE -toimiston palkkatuki. Kuntalisä on työllistettävää henkilöä kohden ensimmäisen vuoden ajan enintään 380 € kuukaudessa ja toisen vuoden ajan enintään 720 € kuukaudessa. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen. Työajan tulee olla vähintään 85 % ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. 

Nuorten aikuisten työllistämisen kuntalisä (17–29-vuotiaat)

Nuoren aikuisen työllistämisestä maksetaan kuntalisää, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan. Kuntalisä on työllistettävää nuorta aikuista kohden 720 € kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 12 kuukauden ajan. Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun nuori täyttää 30 vuotta. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen. Työajan tulee olla vähintään 85 % ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. 

Kuntalisän tilitys

Täytä tilityslomake ja lähetä se osoitteeseen Virastotie 5 A 92400 RUUKKI

TAI salattuna sähköpostina osoitteeseen kunnanvirasto [at] siikajoki.fi . Saat ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen pyytämällä niitä sähköpostitse osoitteesta: kunnanvirasto [at] siikajoki.fi


Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Veera Karvonen 040 3156 220 ja palvelusihteeri Päivi Klasila 040 3156 214