Ilmakuva Ruukin taajamasta
Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen avulla. Kunta vastaa yleiskaavoituksesta, asemakaavoituksesta ja ranta-asemakaavoituksesta kunnan alueella.

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset viihtyisälle ja turvalliselle toimintaympäristölle huolehtimalla riittävästä kaavoitettavasta raakamaasta ja tonttitarjonnasta.

Siikajoen kunnassa kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua ohjaa kunnanhallitus.

Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmista.