Vaalit

Siikajoen kunnassa sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 - 20.00 toimitettavissa kuntavaaleissa äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

1. Siikajoenkylä 

  Komppalinna, Jaakontie 1 B

2. Ruukki 

  Pääkirjasto, Opintie 3

3. Paavola 

  Paavolan koulu, Koulutie 2

4. Revonlahti 

  Revonlahden koulu, Koulukuja 11

 

Ennakkoäänestys ajalla 26.5. - 8.6.2021:                       

Komppalinna

(Jaakontie 1 B 1, 92320 Siikajoki)

    Pääkirjasto 

    (Opintie 3, 92400 Ruukki)

26. – 28.5.2021       klo 10.00 - 18.00

    26. – 28.5.2021      klo 9.00 - 18.00

29. – 30.5.2021       klo 11.00 - 15.00

    29. – 30.5.2021      klo 11.00 - 15.00

31.5. – 4.6.2021     klo 12.00 - 18.00

    31.5. – 4.6.2021     klo 11.00 - 18.00

5. – 6.6.2021          klo 11.00 – 15.00

    5. – 6.6.2021          klo 11.00 – 15.00

7. – 8.6.2021          klo 10.00 – 18.00

    7. – 8.6.2021          klo 9.00 – 18.00

Pyörätuolilla pääsee molempiin ennakkoäänestyspaikkoihin.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (esim. ajokortti, passi, Kela-kortti). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin. Yleinen koronaohjeistus ja rajoitukset ovat voimassa. Suositellaan oman kynän käyttöä.

Mäkelänrinteellä (Heikinkuja 4, 92400 Ruukki), hoivakoti Attendo Siikapirtissä (Pitkätie 3, 92320 Siikajoki) ja hoitokoti Karentiassa (Karinkannantie 90, 92330 Karinkanta) toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksen ilmoitustaululla.

 

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Mainittujen edellytysten täyttyessä omaishoidontuesta annetun lain 4 a 5:ssä tarkoitettu sijaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksessä. Ajalla 26.5. - 8.6.2021 toimitettavaan kotiäänestykseen on ilmoittauduttava 1.6.2021 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle puhelimitse (puh. 040 3156 210 ja 040 3156 211) taikka postitse kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella (os. Siikajoen kunta / Keskusvaalilautakunta, Virastotie 5 A, 92400 Ruukki).

 

Ehdokaslista

Siikajoen kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä:

Ehdokaslistayhdistelmä

 

Tietoa tulevista vaaleista löydät osoitteesta https://vaalit.fi/