Nuorten kesätyöllistäminen

Siikajoen kunta työllistää 2001-2002 syntyneet nuoret kahdeksi viikoksi kesällä 2018. Jaksot sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle.

Kesätyöhakemus 2018

Työnantajan tuki nuoren kesätyöllistämiseen

Kesätyötuen myönnetään:

 • Yrityksen toimipaikka on Raahen seutukunnan työ- ja elinkeinotoimiston alueella
 • Työnantaja järjestää kesätyöpaikan nuorelle. (2001-2002 syntynyt)
 • Yksityistalous työllistää muun kuin oman perheen nuoren
 • Työaika on kaksi viikkoa ja työaika vähintään 30 h/vko/hlö
 • Kesätyöntekijän palkka määräytyy kyseisen alan työehtosopimuksen mukaisesti
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen ja on vastuussa lakisääteisistä vakuutuksista ja työnantajamaksuista
 • Nuorta työllistettäessä on huomioitava laki nuorista työntekijöistä
 • Huomioitava alan työehtosopimus sekä asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
 • Kesätyöpaikka ei saa olla pienyrittäjien vuosiloma-asetusten mukainen sijaispaikka (yrittäjän oma vuosiloma)
 • Nuori voi olla vain yhdessä tuetussa yhteishakujärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän aikana
 • Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistetyn palkkakustannuksiin
 • Tukea ei makseta yksityistalouteen nuoren omaan kotiin eikä kahta kertaa samasta nuoresta samaan työpaikkaan
 • Tukea maksetaan 4.6 – 27.7.2018 välisenä aikana työllistetyistä nuorista
 • Tuen määrä on 85 €/vko/hlö

Työantajan kesätyötuki 2018

Työllisyyskoordinaattori Anne Kujansuu
p. 040 3156220
anne.kujansuu(at)siikajoki.fi