Muiden oppilaitosten opinnot

Korkeakouluyhteistyö

Siikajoen lukiossa voi suorittaa OAMK Highway -opinnot osana lukio-opintoja. Highway-opinnot varmistavat opiskelupaikan suoraan Oulun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluopinnoista on tarjolla laaja valikoima myös useiden yliopistojen järjestämiä eri alojen tutustumis- ja verkko-opintoja. Kaikki korkeakoulukurssit kerryttävät lukion opintopisteitä ja ne saa sisällytettyä lukion oppimäärään.

Musiikkikursseista opintopisteitä lukioon

Raahen musiikkiopiston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella musiikkiopiston opintoja voidaan hyväksyä lukio-opinnoiksi. Myös muiden musiikkiopistojen vastaavat kurssit hyväksytään.

Muiden oppilaitosten opinnot

Tuntimäärältään ja tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia muita opintoja voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään rehtorin päätöksellä.

Lukio_logo.JPG

Siikajoen lukion yhteystiedot

Opintie 1, 92400 RUUKKI
sähköposti: 
etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi

Rehtori
Juha Vaara
puh. 040 3156 433

Opinto-ohjaaja
apulaisrehtori
Maritta Männistö
puh. 040 3156 320

Kanslia
Rauni Rantoharju
puh. 040 3156 315