Kiinteistöveroselvitys

Selvitystyö on käynnissä

Kunnissa on nyt käynnissä työ rekisteritietojen tarkistamiseksi vastaamaan todellista tilannetta, jotta verot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Tarkistus varmistaa myös kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun, kun kaikkia kohdellaan verotuksessa samalla tavalla.

Siikajoen kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.11.2019 aloittaa kiinteistöveroselvityksen. Selvityksen ensimmäiseen vaihe on suoritettu CGI:n toimesta. Nyt suoritettavan rakennuskantatietojen päivityksen tarkoituksena on saattaa kunnan alueen rakennustiedot ajan tasalle. Tavoitteena on käydä läpi kaikki kunnan alueella olevat rakennetut kiinteistöt. Tarkastustyö tehdään kunnan omana työnä. Työ kestää useamman vuoden.

Pääosa työstä tehdään eri rekistereitä ja rakennuslupakuvia vertaamalla. Työssä käytetään apuna myös ilmakuvia. Osa kohteista tarkastetaan myös maastossa. Rakennusten ulkomitat käydään epäselvissä tapauksissa tarkastamassa mittaamalla, mutta rakennusten sisälle ei mennä.

Kunta lähettää kiinteistön omistajille rakennustietojen kyselylomakkeen, jota käytetään selvitystyössä yhtenä tietolähteenä.

Rakennustietojen kyselylomake

Saatekirje kiinteistöjen omistajille

Kiinteistöverotiedot tulee itse tarkastaa

Verottaja lähettää vuosittain alkuvuodesta kiinteistöveropäätöksen. Se tulee itse tarkastaa ja ilmoittaa verottajalle muuttuneet tiedot, kuten puretut tai päätöksestä puuttuvat rakennukset.

Puuttuvat rakennusluvat haettava

Selvitystyössä on tähän mennessä löytynyt rakennuksia, joita ei ole rekistereissä ja joilla ei ole rakennus- tai toimenpidelupaa. Puuttuvien lupien osalta kiinteistön omistajan tulee laittaa lupahakemukset vireille. Luvan tarve selviää toimenpidelupien osalta kunnan rakennusjärjestyksestä