Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Se valmistelee päätettävät asiat valtuustolle lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita (arviointikertomus ja tilinpäätös). Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta. Hallitus huolehtii myös valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Siikajoen kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, jotka valtuusto on valinnut eri poliittisista ryhmistä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen kokoonpano 1.6.2023 - 31.5.2025

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Kauko Lehto (pj),  puh. 0500 585506Tapani Yrjänä
Aino Liisa Haapakoski (1. vpj), , puh 0400 460 404Iina Sivula
Jacqueline Aguilera Velásquez (2. vpj), puh. 040 5771 906 Hanna Niskanen
Helena Klaavo, puh 0400 599 465Sirkka Yrjänä
Keijo Mustonen, puh 040 5258 651Aini Matinlauri
Jari Ojala, puh 0400 815 634Risto Niemelä
Matti Pohjola, puh 050 3649 263Sami Nyman
Jukka RuopsaMika Kaijankoski
Laura Vikiö, puh 050 3706 240Erkki Loponen

 

Varsinaisten jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi.

 

Esityslista julkaistaan viimeistään neljää päivää ennen kokousta kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti kokousta seuraava perjantai. Pöytäkirjan saa pyydettäessä nähtäville myös kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki).

Muutoksenhaku kunnanhallituksen päätöksiin tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen mukaisesti.

 

Kokousaikataulu 2023

30.10.klo 16.30
13.11.klo 16.30
27.11.klo 14.00
11.12.klo 16.30

 

Kokousaikataulu 2024

ma 15.1.klo 16.30
ma 29.1.klo 16.30
ma 12.2.klo 16.30
ma 26.2.klo 16.30
ma 11.3.klo 16.30
ma 25.3.klo 14.00 tilinpäätös 2023
ma 8.4.klo 16.30
ma 22.4.klo 16.30
ma 6.5.klo 16.30
ma 20.5.klo 16.30
ma 3.6.klo 16.30 talousarvioraami 2024
ma 17.06.klo 16.30