Jätehuolto ja kierrätys

Siikajoen kunta on osakkaana Kiertokaari Oy:ssä ns. täyden palvelun periaatteella. Siikajoen kunnan jätteet toimitetaan palavien jätteiden osalta Laanilan jätevoimalaan ja muut jätteet Ruskon jätekeskukseen. Asuinkiinteistöjen vaaralliset jätteet toimitetaan Ruukin jäteasemalle ja kierrätysjätteet kierrätysjätepisteisiin.

Asumisen jäte

Jokaisen asuinrakennus- ja vapaa-ajanasunto kiinteistön on kuuluttava järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asumisen polttokelpoiselle jätteelle kiinteistöllä on keräysastia, jonka kuljetusyritys tyhjentää. Kiinteistön omistaja ja jätekuljetusyritys tekevät keskinäisen jätteenkuljetussopimuksen.

Siikajoen kunnan alueella toimii tällä hetkellä ainakin kaksi kuljetusyritystä, jotka keräävät kiinteistöiltä astiajätteitä: REMEO puh. 010 5400 ja Lassila&Tikanoja puh. 010-636 5000.
Näiden lisäksi isommille jätteille (esim. purkujäte) on jätelavapalveluita antavia yrityksiä seuraavasti: Ruukin Kiinteistöhuolto puh. 0400-681946 ja MA-Kuljetus puh.0400-540108.

Omakotitaloudet : paperi, kartonki, lasi ja metalli, viedään mahdollisuuksien mukaan RINKI Oy:n EKO-pisteille.

Taloyhtiöt: Biojäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli kerätään omassa yhtiössä ja astiatyhjennyksistä sovitaan Kiertokaari Oy:n kanssa, vähintään 5 asunnon taloyhtiöissä hyötyjätteiden ja biojätteen keräys (tai vaihtoehtoisesti kompostointi) on pakollista uuden Jätelain myötä 1.7.2023 alkaen.

Siikajoenkylällä terveysaseman pihalla, Tiirantie 4
Revonlahden entisen TB:n pihassa, Keskustie 2
Ruukin K-marketin vieressä, Siikasavontie 2
Ruukin Salen takapihalla parkkipaikalla, Nikkiläntie (ei metallia)
Paavolan Keskustiellä, P-alueella.

Kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien asuinkiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Siikajoella jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ilmoitusta ei tarvitse tehdä. 

Ohjeistus Kompostointi-ilmoituksen tekoon (pdf)

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Kompostointi-ilmoitus Siikajoki (pdf, ei saavutettava)

Siikajoen jäteasema

Siikajoen jäteasema on avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 16-19 ja se sijaitsee Ruukin Yrityspuistossa osoitteessa Ahlströmintie 1 B.
Pyhäpäivinä jäteasema on suljettu. Jäteasemaa hoitaa Siikajoen 4H-yhdistys ry. Jäteaseman palveluun kuuluu ainoastaan opastus ja neuvonta. 

Jäteasema on tarkoitettu Siikajoen kotitalouksista syntyvälle vaaralliselle jätteelle, esimerkiksi nestemäisille maaleille, lakoille, liuottimille, akuille tai pienille jäteöljymäärille (max 30 litraa) sekä myrkyt, torjunta-aineet (pienet määrät), loisteputket ja energiansäästölamput otetaan vastaan jäteasemalla veloituksetta.

Jäteasemalle voi viedä myös kotitalouskäyttöön tarkoitettuja rikkinäisiä sähkölaitteita sekä metalliromua veloituksetta. Metalliromulla tarkoitetaan esimerkiksi kattopeltejä, rännejä, metallisia huonekaluja, kuivattuja moottoreita ja ylipäätään kaikkia metallisia esineitä. Kiinteistön omistaja voi tuoda jäteasemalle myös jääkaapit, pakastimet ja pesukoneet veloituksetta.

Myös satunnaiset (max. 200 kg tai 1 m3) peräkärrykuormat kuivaa sekajätettä voi tuoda jäteasemalle maksua vastaan. Suuret ja toistuvat kuormat on vietävä Ouluun Ruskon Jätekeskukseen.

Vaarallista jätettä ovat kotoa löytyvät tarpeettomat maalit, lakat, liuottimet, akut tai jäteöljy. Myös myrkyt, torjunta-aineet (pienet määrät) sekä loisteputket ja energiansäästölamput otetaan vastaan jäteasemalla

Sähkölaitejätettä ovat kotona käytettävät sähköllä toimivat laitteet, pienet ja suuret. Kotitalouksien sähkölaitteita voi tuoda jäteasemalle kohtuullisia kuormia.

Metalliromua ovat esimerkiksi kattopellit, rännit, metalliset huonekalut, kuivatut moottorit, kaikki metalliset esineet.

Jäteaseman sekajätettä on sellainen jäte, joka ei mahdu omaan jäteastiaan, esimerkiksi huonekalut tai vähäinen remonttijäte. Rakennustyömailta tai vastaavilta syntyvä jäte on määrältään niin suurta, että se on toimitettava suoraan Ruskon jätekeskukseen.

Jäteasema ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteelle ts. keittiöjätteelle, joka aiheuttaa esim. hajuhaittoja. Tällainen jäte laitetaan aina omaan jäteastiaan, jonka jätteenkuljetusyritys tyhjentää.

Maksut:

Sekajäte on maksullista. Kuorma (max. 200 kg tai 1 m3) maksaa 30 euroa.
Yli 30 litran jäteöljymäärästä peritään 20,00 euroa tynnyriltä. Ensisijaisesti toivomme, että suuret öljyerät toimitetaan suoraan keräysautoon, tilaukset joko Ekokem tai Lassila&Tikanoja.

Vaarallisen jätteen käytännöistä yrityspuolelle

Siikajoen jäteaseman palvelut on tarkoitettu kodeille. Yritykset voivat viedä sinne tuottajavastuun alaisia tuotteita korvauksetta, kuten kotitalouslaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita kohtuullisia määriä, loisteputkia, energiansäästölamppuja, ajoneuvojen lyijyakkuja sekä metalliromua vastaanottoresurssien puitteissa ja vain aukioloaikana. Jäteasema on avoinna arkitiistaisin klo 16.00 – 19.00. Jäteasema sijaitsee Ruukin Yrityspuistossa Ahlströmintiellä entisessä Kontiohallissa.

Kiertokaari Oy:n vaarallisen jätteen keräysauto kiertää koko toimialueella 3-4 viikon välein. Keräysautolla on mahdollisuus hakea yrityspuolen jätettä suoraan yrityksistä. Nouto sekä jätteenkäsittelymaksut laskutetaan jätteen tuottajalta. Nouto- ja hintatiedustelut kiertotalousasiantuntija Elina Hirvelä, p. 044 703 3976

Maksuton öljyjätteen (200 litraa tai enemmän) noudon valtakunnallinen tilausnumero on 010-636 6031.

Kiertokaari Oy:llä on yritysten vaarallisen jätteen kiinteä vastaanottopalvelu vain Ruskon jätekeskuksessa Oulussa.

Yritysten jätteet ja niihin rinnastettavat jätteet on toimitettava jätteentuottajan kustannuksella Ruskon jätekeskukseen tai muuhun asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Kiertokaari Oy myös noutaa tätä jätettä edullisesti. Pyydä tarjous, kiertotalousasiantuntija Elina Hirvelä, p. 044 703 3976

Tiedotuspalvelu:

Lisätietoja jäteaseman toiminnasta antaa Kiertokaari Oy:sta kiertotalousasiantuntija Elina Hirvelä, p. 044 703 3976.
Kaikki Kiertokaari Oy:n toimialueen vastaanottopaikat ovat myös siikajokisten käytössä. Katso lisätietoja alueesta ja palveluista www.kiertokaari.fi ja lajitteluohjeita