Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan yhteinen rakennusjärjestys päivitetään. Siikajoen kunta tekee rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteistyössä Raahen kaupungin kanssa. Nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2011, jonka jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia ja päivitystyö on tullut ajankohtaiseksi.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä siten, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön rakentumisen ohjausvälineenä. Tavoitteena on myös keventää vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta.

Yleistä rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys ja sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville joulukuussa 2019

Tekninen lautakunta on päättänyt 24.1.2019 § 8 aloittaa rakennusjärjestyksen päivitystyön. Työn vireille tulosta ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta on kuulutettu 5.12.2019.

Päivitetty OAS/rakennusjärjestyksen päivittäminen, 25.11.2019

Luonnos rakennusjärjestyksestä nähtäville helmikuussa 2020

Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 27.1.-28.2.2020 välisen ajan.

Kuulutus
Rakennusjärjestysluonnos 

Ehdotus rakennusjärjestyksestä nähtäville 2020

Siikajoen tekninen lautakunta asetti 27.5.2020 § 46 rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville. Rakennusjärjestysehdotus oli nähtävillä 15.6. - 7.8.2020 välisen ajan.
Kuulutus (Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä).
Rakennusjärjestysehdotus 18.5.2020

Siikajoen kunnanhallitus on 28.9.2020 § 250 päättänyt asettaa palautteiden pohjalta päivitetyn rakennusjärjestysehdotuksen yleisesti nähtäville.
Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 5.10. - 11.11.2020 välisen ajan.

Kuulutus (rakennusjärjestysehdotus nähtävillä)
Rakennusjärjestysehdotus 18.8.2020

Päivitetty rakennusjärjestys voimaan 22.4.2021

Raahen kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 10 ja Siikajoen valtuuston 28.1.2021 § 4 hyväksymä rakennusjärjestys on saavuttanut lainvoiman Raahessa 11.3.2021 ja Siikajoella 7.4.2021.

Rakennusjärjestys on tullut voimaan 22.4.2021.

Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Rakennusjärjestys

 

 

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset voi toimittaa:

Raahen rakennusvalvonta
Ruskatie 1
92140 PATTIJOKI

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uusimisesta antaa:

rakennustarkastaja
Veikko Laurila
puh. 040 830 3153
veikko.laurila [at] raahe.fi