Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 4.8.2021)

 

Kuntaliiton 2017 julkaisemaan Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa -julkaisuun pääsee tästä.