Talous

Talousarvio- ja suunnitelma

Talousarvio ja -suunnitelman tulee noudattaa kuntastrategiaa. Sen avulla turvataan kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Valtuusto on hyväksynyt 10.12.2020 §131 pidetyssä kokouksessa vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman.

Talousarvio 2021

Tilinpäätös

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden sekä talouden ja toiminnan toteutumista seurataan tilinpäätöksessä. Kunnanhallitus seuraa taloutta ja tilinpäätösennustetta myös  vuoden aikana. Tilinpäätös kokoaa koko vuoden seurantatiedot. Tilinpäätös käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Tilinpäätös 2020

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus laaditaan käsiteltäväksi samanaikaisesti kunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Henkilöstökertomus 2020


Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tarkastellaan, miten valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020


Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus 2020


Valtuustokauden 2017 - 2020 hyvinvointikertomus

Seutukunnallinen hyvinvointikertomus

Kuntayhtymän talousarvio (Hyvinvointikertomuksen indikaattoriosio kohdasta 1.3., sivut 5-13 ja

muut osiot kohdasta 2, sivut 21-27.)