Teltan pystytys
Palvelupaja-hanke

Hankeaika: 15.3.2018-15.11.2019

Palvelupaja on Siikajoen kunnan hallinnoima hanke. Hankkeen budjetti on 50 000 €, josta kunnan rahoitusosuus on 5000 € ja siikajokisten yhdistysten 5000 €. Hanke kestää 1,5 vuotta ja sille on palkattu hanketyöntekijä 50 % työajalla.
Hankkeen tavoitteena on:
- luoda toimintamalli kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön sekä tiedonvaihtoon ja palveluiden tuottamisen tukemiseen
- kartoittaa ja tuoda paremmin esiin jo olemassa olevia yhdistysten tuottamia palveluita ja auttaa yhdistyksiä kehittämään niitä
- luoda toimintamalli pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämiseen yhdistyksiin palkkatuella
- parantaa viestintää kunnan ja yhdistysten välillä ja kuntalaisille
- järjestää koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia yhdistyksille

Hanketta rahoittaa Nouseva rannikkoseutu ry

Hankesivu: Palvelupaja -hanke

 

  Lippu ja lause suomi PIENI.jpg   Leader logo rgb Nouseva Rannikkoseutu ISO.jpg