Koulutus
Päättyy
Mun kammari

Mun kammari on etäyhteydellä toimiva kohtaamispaikka Siikajoen kunnan asukkaille ja eri palveluiden tarjoajille. Kuntalaiset saavat Mun kammarissa tietoa erilaisista palveluista ja voivat esittää kysymyksiä palvelujen tarjoajille. 

18.5. Mun kammarissa vieraana Kelan palveluasiantuntijat Taija Hilli ja Anna-Leena Hillervo kertomassa Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta Infossa saamme tietoa yleisesti Kelan ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumisesta ja kuntoutuksen eri vaihtoehtoehdoista. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMyMDFjM2YtY2M1ZS00NjM1LWE2MDctNGU2ZWYyOGNjMGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfc5364c-9f12-46f8-a6d3-93edb3014f2e%22%2c%22Oid%22%3a%228c095cd4-8fd4-4d28-9a4d-2b427e561e1b%22%7d

marraskuu 2021

Ma Ti Ke To Pe La Su
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5