Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Siikajoen kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 11 §) sekä kuntalakiin (27-28 §).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä toimielin eri järjestöjen valitsemista edustajista sekä kunnanhallituksen valitsemasta 4 jäsenestä/varajäsenestä.

 

Jäsenet toimikaudella 2021 - 2023

Yhteisö Jäsen Varajäsen
Eläkeliiton Paavolan yhdistys ry    
Eläkeliiton Ruukin yhdistys ry    
Eläkeliiton Siikajoen yhdistys ry    
Paavolan sotaveteraanit ry    
Ruukin Invalidit ry    
Ruukin Kehitysvammaisten Tuki ry    
Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry    
Raahen seurakunta    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Siikajoen kunta Henna Niemelä Risto Niemelä
Siikajoen kunta Ahti Häikiö Aila Mäkisalo
Siikajoen kunta Jukka Ruopsa Riitta-Liisa Salmenkangas
Siikajoen kunta Aino Liisa Haapakoski Mikko Kinnunen
sihteeri Juha Lampi