Virta-hanke
Virta-hanke

Virta-hanke on päättynyt, mutta virtaa tarvitaan edelleen ja VIRTA jää alueemme yrittäjien kanavana elämään nykyhetkessä. Yrittäjyys on alueen virtakytkin, se kun kytketään pois päältä, niin alue simahtaa. Löydät alueemme yrittäjät sosiaalisesta mediasta hakusanalla @virtakytkin. Tule mukaan yrittäjyyden maailmaan!

VIRTA-hanke toimi yrittäjyyden äänitorvena, jonka kaiku kuului yli kuntarajojen. Hanke ei ollut yksittäisen yrityksen menekinedistämiseen tarkoitettu, vaan sillä julkituotiin alueen yrittäjyyttä yleisesti yrittäjätarinoilla. Hanke näki päivänvalon 1.1.2020 ja päättyi 30.11.2021. Hanketta hallinnoi Ruukin Yrityspuisto Oy.

Tässä vielä nippelitietoa:

 • 68 yrittäjätarinaa kirjoitettu
 • 86 yrittäjää mukana
 • 96 yritystä mukana
 • 11 videota on kuvattu
 • 9 podcastia nauhoitettu
 • YouTube-kanavalla on julkaistu 11 yrittäjyydestä kertovaa videota Virta-hankkeen aikana, videotuotannon toteutti varmalla otteella Videcam Oy 
 • Podcastissa Virta & Siikkis yhteistyössä paikallislehti Siikajokilaakson kanssa löytyy 9 rupattelutuokiota paikallisten yrittäjien kanssa.

Siikajoella ei vain yritetä, täällä myös onnistutaan!

Palatkaamme VIRTA-hankkeen alkulähteelle

VIRTA-hanke toimii yrittäjyyden äänitorvena, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hanke ei ole yksittäisen yrityksen menekinedistämiseen tarkoitettu, vaan sillä julkituodaan alueen yrittäjyyttä yleisesti yrittäjätarinoita hyödyntäen.

VIRTA-hankkeen kautta pyritään edistämään Siikajoen alueen yrittäjien, yritysten ja selkeästi liiketoimintaa harjoittavien yhdistysten toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuutta maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta hyötyvät niin yrittäjät, kunta, kuin kuntalaisetkin.

Hankkeen myötä Siikajoelle tavoitellaan yrittäjien keskuuteen yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua tämän päivän viestintävälineiden avulla. Mitä näkyvämpää toiminta on, sitä paremmin alueella olevat palvelut sekä tuotteet löytyvät.

VIRTA-hankkeen avulla luodaan mielikuva, että Siikajoella on hyvä yrittää ja tämä mielikuva jopa pitää paikkansa. Tämä toivottavasti houkuttelee alueelle myös uusia yrittäjiä yrityksineen, jotka toivotetaan mielihyvin tervetulleeksi kuntaan!

TOIMENPITEET

Siikajoella toimivat yrittäjät yhdessä kuuluvat sekä näkyvät some-kanavissa, tule mukaan:

 • Facebook
 • Instagram: löytyy käyttäjätunnuksella @virtahanke
 • LinkedIn: @virtahanke #onnistutaanyrittämällä
 • YouTube-kanavalla kevään 2020 aikana, videotuotannosta vastaa Videcam Oy
 • Podcastissa kevään 2020 aikana, yhteistyössä paikallislehti Siikajokilaakson kanssa
   

Lisäksi alueemme yrittäjät näkyvät sekä kuuluvat:

 • Siikajoella järjestettävillä Yrittäjämessuilla (ajankohta on vielä auki)
 • Erilaisissa tapahtumissa
 • Infotilaisuuksissa


Projekti etenee pitkäjänteisesti yhteistyötä tehden ja hanke kehittää itse itseään matkan varrella.

Yrittäjä, jos haluat mukaan yrittäjävideoihin tai podcastiin, niin ota yhteyttä Kirsi Kiviojaan, yhteystiedot löydät alta.

YHTEISTÖKUMPPANIT

Hengessä mukana olevat tärkeät yhteistyökumppanit ovat:

VIRTA – VIRTAVIIVAISTA TOIMINTAA

VIRTA-hankkeen nimi syntyi seuraavista ajatuksista: toimimme virran varrella ja aina tarvitaan virtaa, toisinaan lisävirtaa.

Onnistutaan yrittämällä -slogani on lyhennys Siikajoen kunnanjohtajan Pertti Severinkankaan lausumasta: Siikajoella ei vain yritetä, täällä myös onnistutaan.

VIRTA-hankkeen logo kuvastaa alueen elinkeinon säilyyvyyden kannalta pistettä i:n päälle, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hanke toimii Siikajoella toimivien yrittäjien äänitorvena. Yrittäjät pärjäävät ilman kuntaa, mutta kunta ei pärjää ilman yrittäjiä. Edellinen lause on myös suvereenisti lainattu kunnanjohtajalta.

Virta on mahdollisuuksia sekä ratkaisuja täynnä alueemme yrittäjyyden esille tuomiseksi. Asioita tehdään ratkaisukeskeisesti, yhteistyössä, aktiivisesti osallistumalla sekä hyvässä hengessä, ilman uhkakuvia. Yhteistyössä on voimaa!

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Kun luit tämän, niin Siikajoen alueella toimivilla yrittäjillä on yksi toive: auta meitä somessa näkymään! Tykkää tarinoistamme, kerro omalle verkostollesi VIRTA-hankkeesta, ja jaa yrittäjätarinoitamme.

Kiitos!

Lisätietoja mielellään antaa:

Kirsi Kivioja
Projektipäällikkö
050 346 1069
kirsi [at] ryp.fi

Onnistutaan yrittämällä!

#onnistutaanyrittämällä #yrittäjät #siikajoki

RAHOITUS

Virta-hanke jatkui vuoden 2021 loppuun asti, sillä puolitoistavuotiseksi (alkoi 2.1.2020) tarkoitettu hanke sai jatkoaikaa. Operatiivisista toimista vastasi projektipäällikkö Kirsi Kivioja. Hankkeen Leader-rahoitus on 80 % ja yksityinen rahoitusosuus 20 %, johon yritykset valikoituivat satunnaisella otoksella.

Yksityisessä rahoitusosuudessa ovat mukana seuraavat Siikajoella toimivat yritykset (aakkosjärjestyksessä):