Ikäihmisten aurausavustukset haettavissa talvikaudelle 2023-2024

Siikajoen kunnan valtuusto on päättänyt 23.2.2023 §21, että talvikaudella 2023-2024 Siikajoen kunta avustaa ikäihmisten kotitien aurauksessa ja hiekoituksessa seuraavin kriteerein:

  • avustuksen saaja on 80-vuotta täyttänyt ja asuu kotona

  • avustuksen saaja on kotihoidon asiakas

  • avustuksen saajan kanssa samassa taloudessa ei asu toimintakykyistä henkilöä, joka lumenpoiston ja hiekoituksen voisi suorittaa

Avustusta voi hakea täyttämällä avustushakemuksen ja toimittamalla sen Siikajoen kuntaan. Kysy avustushakemusta kotihoitajaltasi tai Siikajoen kunnanvirastolta! Aurausavustusta myönnetään vain kirjallisesta hakemuksesta.

Aurauspalvelun laajuus:

Aurauksella puhdistetaan pihan edusta liittymästä mahdollisimman lähelle talon sisäänkäyntiä yhden auran leveydeltä. Hiekoitus suoritettaisiin koneellisesti hiekoitusauton kierroksen yhteydessä liittymästä lähelle talon sisäänkäyntiä yhden kauhan leveydeltä.

 Aurauspalvelun omavastuuosuus 100 €/talvikausi 2023-2024, mikä laskutetaan aurausavustuksen saajalta.