Paavolan monitoimitalon julkisen taiteen toteuttajaksi on valittu taiteilija Anssi Kasitonni

Siikajoen kunta järjesti portfoliohaun taiteilijoille Paavolan monitoimitaloin pihamaalle hankittavasta taiteesta. Julkisen taideteoksen tekijää haettiin avoimella portfoliohaulla, joka oli avoinna 8.4.-30.4.2024 välisen ajan.

Tavoitteena oli saada uuden koulun piha-alueelle taidetta, joka sekä parantaa koulun viihtyisyyttä että sopii lasten ja nuorten toiminnallisen taidekasvatuksen välineeksi. Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei rajattu etukäteen.

Portfoliohakuun osallistui 38 taiteilijaa/taiteilijaryhmää. Valintatyöryhmä valitsi portfolioiden perusteella taiteilijaksi Anssi Kasitonnin, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen suora teostilaus. Taiteilijan valinta tehtiin aiemman tuotannon perusteella haussa esitettyjen valintakriteerien pohjalta.

Luonnostilauksesta maksetaan luonnospalkkio (3000 €) ja luonnoksen perusteella tehdään suoratilaus taideteoskokonaisuudesta. Toteutettavan teoskokonaisuuden koko hankintabudjetti on 40 000€. Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike).