Kevät- / kesäkatselmus

Siikajoen kunnan tekninen lautakunta rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena pitää vuosittaisen katselmuksen maanantaina 19.6.2023. Tällä kertaa katselmus suunnataan erityisesti Tuomiojan, Merikylän ja Karinkannan sekä Saarikosken alueisiin, lisäksi katselmoidaan pääväylien kuntoa. Katselmuksessa kiinnitetään lisäksi huomioita huonoon kuntoon päästettyihin ja jopa vaaraa aiheuttaviin rakennuksiin sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaviin tontteihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Katselmuksessa todetuista puutteellisuuksista tullaan asianomaiselle lähettämään kirjallinen kehotus, jossa annetaan määräaika korjauskehotusten täyttämiseen.

Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä voi etukäteen tehdä rakennustarkastaja Veikko Laurilalle p. 0408303153 veikko.laurila [at] raahe.fi ja ympäristötarkastaja Henna Laurilalle p. 0444393503 henna.laurila [at] raahe.fi."
 

Siikajoen tekninen lautakunta