Kompostointi-ilmoitus Siikajoella

Uudistunut jätelaki edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien asuinkiinteistöjen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen täytyy jatkossa tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee elintarvikebiojätteen kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ohjeistus kompostointi-ilmoituksen tekoon

Jos kiinteistösi sijaitsee Siikajoella, voit tehdä kompostointi-ilmoituksen sähköisellä lomakkeella Siikajoen jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen lomake)

Ilmoituksen voi tehdä myös alla olevalla tulostettavalla ilmoituslomakkeella: