Siikajoen kunnan talouden tasapainottaminen

Valtuusto nimesi 19.10.2023 § 109 tulevaisuustyöryhmän ja käynnisti näin talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Työryhmä on viimeisessä kokoontumisessaan 26.3. koostanut keinovalikoimasta tulevaisuustyöryhmän esityksen. 

Olemme koostaneet tietoa talouden tasapainottamisesta omalle sivulleen. Sivulta löydät tietoa aiheesta, esitykset, hyödyllisiä linkkejä sekä kuntalaisille ja henkilöstölle tarkoitetun verkkokyselyn:

Siikajoen kunnan talouden tasapainottaminen


Järjestämme myös kuntalaiskuulemistilaisuuksia: 

15.4. Luohua klo 17 Luohuan koulu

16.4. Paavola klo 17 Paavolan monitoimitalo

17.4. Ruukki klo 17 Ruukin koulu

29.4. Revonlahti klo 17 Revonlahden koulu

2.5. Siikajoenkylä klo 17 Komppalinna