OULU2026-logo
Kulttuuri

Siikajoen kulttuuritoimi tuottaa sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja -palveluita eri puolilla kuntaa. Se on myös yhteistyökumppani monissa paikallisissa tapahtumissa ja toimii yhteistyössä taiteilijoiden, yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Kulttuuritapahtumia on tarjolla kaikenikäisille kuntalaisille.
Musiikkitoiminta sekä kirjallisuus ja runotaide ovat osa kuntamme taide-elämää aktiivisten toimijoiden ansiosta.

 

LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

Siikajoen kunnan sivistystoimi julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 1.9.2021. Hakemukset tulee palauttaa 30.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä www.siikajoki.fi –nettisivuilta.

Hakemukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta/ Marko Äijälä, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan.

Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2021 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan/ tarkastajien allekirjoittamana.

Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista tehdään kielteinen päätös.

Tiedustelut: Liikuntatoimen avustukset/ liikuntasihteeri Marko Äijälä, puh 040 3156241 Nuorisotoimen avustukset/ nuoriso-ohjaaja Elina Matkaselkä, puh 040 3156255 Kulttuuritoimen avustukset/ kirjastotoimenjohtaja Tuula Kuoppamäki puh 0403156302

Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2021 ovat:

Liikuntatoimi 9000 e,

nuorisotoimi 3000 e,

kulttuuritoimi 1500 e.

 

https://siikajoki.fi/sites/siikajoki.fi/files/liitetiedostot/Toiminta-avustuslomake.pdf


Oulu2026 – Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026!

Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi! Mukana on yhteensä 33 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, Meri-Lapista, länsirajalta itärajalle saakka. Pohjoisessa on voimaa! Lähdemme yhdessä Oulun ja muiden kumppanikuntien kanssa syventämään ja laajentamaan alueellista yhteistyötä ja kulttuuriohjelmaa kohti kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä eri tavoin. Kunnat ovat nimenneet omat yhteyshenkilönsä ja jäsenensä valtuuskuntaan, joka seuraa ja ohjaa Oulu2026:n toimintaa. Tärkeä osa alueyhteistyötä on myös viestintä, jonka vahvistamiseksi työskentelee alueellinen viestintä- ja markkinointiverkosto. Hankkeessa on mukana myös alueellisia yhdistyksiä ja muita toimijoita niin taide- ja kulttuurialalta kuin esimerkiksi matkailun ja teknologiaosaamisenkin puolelta.

Siikajoen osalta projektien suunnitteluprosessi on vielä kesken koronasyistä johtuen, mutta ennätämme vielä mukaan!

Lisätietoa Oulu2026sta: www.oulu2026.eu

Sosiaalisen median kanavat: Facebook Instagram Twitter Youtube

#Oulu2026 #Kulttuuriilmastonmuutos #pohjoinensuomi

      

 

 

Liitetiedostot