MONA-hanke

MONA-hanke on varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa edistävä hanke vuosille 2022–2023. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja käytänteet varhaiskasvatuksen moniammatilliselle työskentelylle ja jalkauttaa ne Siikajoen varhaiskasvatuksen yksiköihin. Moniammatillisella työskentelyllä tuetaan lasten tasa-arvoista ja yhdenvertaista oppimisen ja kasvun tukea kaikissa toimipaikoissa. Lapsiryhmien koon pienentämiseksi ja tuen tarpeiden havainnoimiseksi varhaiskasvatuksessa työskentelee lisäresurssina varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja, ns. tuen tiimi.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (80 %), joka on myöntänyt valtionavustuksen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023.

https://okm.fi/-/valtion-erityisavustus-varhaiskasvatuksen-tasa-arvoa-edistaviin-toimenpiteisiin-ja-laadun-kehittamiseen-vuosille-2022-2023

Hankkeen nimi: MONA - moniammatillisella työllä laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatukseen

Toteutusaika: 1.8.2022-31.05.2024

Hankebudjetti: 133 750 €

Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (80 %)

 

Yhteyshenkilö

Varhaiskasvatuksen opettaja Saara Juusola

040 3156 396 tai etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi