ELY-keskuksen ja ARA:n avustuksia pientalojen omistajille

ELY-keskuksen avustus öljylämmitysjärjestelmästä luopumiseksi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) myöntää valtionavustuksia pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmitysjärjestelmästä muihin lämmitysmuotoihin.

Perustietoa avustuksesta (hakuohjeet ja -lomakkeet) ELY-keskuksen sivuilla:
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

ARA:n energia- ja korjausavustukset

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022. ARA myöntää myös korjausavustuksia iäkkäille ja vammaisille henkilöille.
Lisätietoa avustuksesta ja hakemisesta:
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Apua avustuksien hakemiseen

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyneitä ihmisiä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Vanhustyön keskusliitolla on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella rakennusmestari Tapio Karhu, jolta saa maksutonta neuvontaa, puh 0405166738, sähköposti etunimi.sukunimi [at] vtk.fi
https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta

Siikajoen kunnan tekninen toimi avustaa tarvittaessa niitä yli 65-vuotiaita luvanhakijoita, jotka hakevat toimenpidelupaa öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään muotoon ja hakevat vaihtokustannuksiin avustusta. Avustaminen käsittää öljylämmityksen muuttamiseen kestävämpään muotoon liittyvien hakemusten tekemisen avustusta tietokoneen käytössä, papereiden tulostamisessa ja rakennusvalvontaan soitettavien puheluiden puhumisessa.

Siikajoen kunta

Satu Kaipio
Tekninen Johtaja
puh. 040 3156 237
sähköposti satu.kaipio [at] siikajoki.fi