Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutos ja laajennus Yrityspuiston alueella

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 20.6.2022 Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 6.7-19.8.2022 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki), Ruukin pääkirjastolla (Opintie 3, 92400 Ruukki) ja Siikajoen kunnan kotisivuilla. Kunnanvirasto on kiinni 4.7. - 29.7.2022 välisen ajan.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 21.6.2020 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto [at] siikajoki.fi  otsikolla Yrityspuiston asemakaavaluonnos.

Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Siikajen kunnanhallitus päätti tiedottaa Leuvannevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta (KHALL 6.6.2022 § 242).

 

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennus ei saanut lainvoimaa

Siikajoen valtuusto hyväksyi 28.5.2020 § 53 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksen. Valtuuston päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 10.6.2022 päätöksen (päätösnumero 22/00261/1) osayleiskaavan hyväksymistä koskeviin valituksiin. Ratkaisussa Hallinto-oikeus kumosi Siikajoen valtuuston 28.5.2020 § 53 päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu. Kunnanhallitus päätti 20.6.2022 § 265, että Isonevan tuulivoimapuiston laajennusta koskevaan hanketta ei oteta uudelleen valmisteluun.

Hyväksymisvaihe

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Ehdotusvaihe

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. kaavaehdotus oli nähtävillä 11.2-12.3.2019.

Luonnosvaihe

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28.

Maankäyttöstrategia 2018