Pihlaja
Kansainvälisyystoiminta

Gumeruksen koulu oli mukana Erasmus+ -kansainvälisyysohjelmassa KA1-hankkeessa. Lukuvuosien 2015-2016 ja 2016-2017 aikana hankkeessa touteutettiin opetushenkilöstön koulutusjaksoja, joihin osallistui rehtori, 11 opettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja. Koulutusjaksojen aihealueet, tvt-taidot ja yhteistoiminnallisuus, liittyivät olennaisesti uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomiin haasteisiin ja painopistealueisiin.

Lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 aikana Gumeruksen koulu oli mukana Erasmus+ KA2-hankkeessa. Koulumme lisäksi hankkeessa oli mukana koulut Englannista, Espanjasta ja Saksasta. KA2-hankkeessa liikkuvuudet koskevat sekä opettajia että oppilaita. Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on kehittää opetus- ja oppimismenetelmiä ja oppilaiden kielitaitoa siten, että ne antavat oppilaillemme mahdollisimman hyvät valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteet itsenäisinä, rohkeina ja aktiivisina Euroopan kansalaisina.