Lainvoimaiset kaavat

Tälle sivulle on koottu uusimmat lainvoiman saaneiden kaavahankkeiden kaavakartat ja kaava-asiakirjat liitteineen. Vanhemmat kaavat löytyvät kunnan arkistoista. Ajantasaiset kaavayhdistelmät löydät karttapalvelusta.

 

Paavolan Aurinkosaaren asemakaava

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.2.2022 / § 22 Siikajoen Aurinkosaarta koskevan asemakaavan Paavolan Sikosaaressa. Asemakaava koskee kaava-alueen kortteleita 160–165 sekä niihin liittyviä erityis-, tie-, katu- ja viheralueita. Kaava on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 20.4.2022.

 

Siikajoen Keskikylän asemakaan muutos

Siikajoen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 5.11.2020 §:ssä 111 Siikajoen Keskikylän asemakaavamuutosta koskevan asemakaavan. Asemakaavan muutos koskee asemakaava-alueen korttelin 22 tonttia 6, kortteleita 10 ja 26 sekä niihin liittyviä katu- liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman ja kuulutettu voimaan tulleeksi 29.12.2020.

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, osa 1

Hyväksymisvaiheessa Kangastuulen kaavaehdotus jaettiin kahteen osaan. Siikajoen valtuusto hyväksyi 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Päätös on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden 14.5.2020 taltionumero 2132 päätöksellä. Kangastuulen tuulivoiman osayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 28.5.2020.

Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 2.11.2016 § 92 hyväksynyt Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Päätös on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 20.9.2018 nro 18/0176/1 päätöksellä, hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu. Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 16.11.2018.

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Siikajoen valtuuston hyväksymispäätös 30.3.2016 § 38 on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 19.5.2017 nro 17/0133/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2018: T 1130. Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 22.3.2018.

  • Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava
  • Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan selostus
  • - Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • - Liite 2 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, luontovaikutusten arviointi
  • - Liite 3 Etha Wind Oy 2016. Tuulivoimapuisto Mastokangas, meluselvitys
  • - Liite 4 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, välkemallinnus
  • - Liite 5 Ahma Ympäristö Oy 2015. Mastokankaan tuulivoimapuiston kaavaluonnos, valokuvasovitteet
  • - Liite 6 Vastineet 1.10.2015 kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin
  • - Liite 7 Vastineet 7.3.2016 kaavaehdotuksen lausuntoihin ja muistutuksiin

Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaava

Siikajoen valtuusto on 29.3.2017 §:ssä 25 hyväksynyt Tunelin pienvenesataman ranta-asemakaavan, jolla muodostuvat Siikajoen Tunelin ranta-asemakaavan korttelit 1-3 sekä niihin liittyvät virkistys-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- ja vesialueet. Kaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan tulleeksi 11.5.2017.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuuston 14.5.2014 § 41 hyväksymä Isonevan tuulipuiston osayleiskaava on saanut lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 7.7.2015 nro 15/0252/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.8.2016. Kaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 22.9.2016.

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava, loppuosa

Korkein hallinto-oikeus on 27.11.2015 hylännyt valituksen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22.5.2014 nro 14/5086/1, jolla hallinto-oikeus hylkäsi valitukset, jää voimaan. Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava kuulutettiin voimaan tulleeksi 12.12.2015 julkaistulla kuulutuksella kiinteistön 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 ratapihan valituksien alaisina olleiden alueiden osalta.

Ruukin osayleiskaavan asiakirjat ovat

Siikajoen valtuuston 5.2.2014 § 9 hyväksymä Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on saanut lain voiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 20.3.2015 nro 15/0107/1 ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla 25.8.2015 T 2238. Navettakankaan tuulivoimaosayleiskaava on kuulutettu voimaan tuulleeksi kunnan ilmoitustaululla sekä Siikajokilaakso -lehdessä 3.9.2015 ja Raahelainen -lehdessä 5.9.2015.

Jokivarren osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 18.6.2013 hyväksynyt Jokivarrenosayleiskaavan. Kaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan tulleeksi 6.8.2013. Jokivarren osayleiskaavan asiakirjat ovat

Siikajoenkylän osayleiskaavan muutos

Siikajoen valtuusto on 18.6.2013 hyväksynyt Siikajoen osayleiskaavan muutoksen. Kaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan tulleeksi 6.8.2013. Siikajoen osayleiskaavamuutoksen asiakirjat ovat

Ruukin Asemanseudun osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 16.1.2013 hyväksynyt Ruukin Asemaseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaavan ja kaava on korjattu valtuuston 24.4.2013 § 69 päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus on päättänyt 10.6.2013 § 237 kuuluttaa Ruukin Asemanseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan voimaan, lukuun ottamatta alueita, joihin kohdistuu kaavasta tehdyt valitukset. Valitukset koskevat kiinteistöä 748-417-15-183 ja kiinteistön 748-418-4-305 osaa ratapihan alueesta. Muilta osin osayleiskaava kuulutettiin voimaan 20.6.2013.
Hevosurheilukeskuksen ja osassa Jussinkankaan aluetta kyseessä on Revonlahden osayleiskaavan muutos, näiltä osin Revonlahden oikeusvaikutteinen osayleiskaava kumoutuu tällä voimaan tulleella osayleiskaavalla.

Ruukin osayleiskaavan asiakirjat ovat

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava

Siikajoen valtuusto on 1.2.2012 pitämässään kokouksessa hyväksynyt Vartinojan tuulipuiston oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Kaava on lainvoimainen ja kuulutettu voimaan tulleeksi 12.4.2012.

Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavan asiakirjat ovat kaavoituksen tietopankissa, kohdassa voimaan tulleet kaavat.