Muutoksia linja-autoyhteyksiin kesäkuussa 2024

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kilpailuttamat uudet linja-autovuorot käynnistyvät 3.4.2024. Samalla tehdään muutoksia Paavolan ja Raahen sekä Oulun ja Oulaisten välisiin linja-autoyhteyksiin.

Tiedote ELY-keskuksen sivuilla: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70132474/uusia-linja-autovuoroja-reiteille-oulu-raahe-ja-kalajoki-raahe-kesakuussa-2024?publisherId=69817884

Tarkempi tiedote uusista aikatauluista ja muutoksista tulee lähempänä kesäkautta. 

Alla vielä kooste 3.4. voimaan astuvista muutoksista: 

 • Oulu-Paavola-Oulainen: Koulujen loma-aikojen liikenne päättyy. Koulupäivinä osa vuoroista siirretään reitille Raahe-Oulainen (ei ajeta Paavolan kautta).
 • Oulu-Revonlahti-Raahe: Useita uusia vuoroja arkipäivisin talvikaudella ja kesäkaudella.
 • Oulu-Siikajoenkylä-Raahe: Aikataulumuutoksia arkipäivien ja lauantain liikenteeseen. Lisäksi seuraavat suuremmat muutokset.
  • Talvikaudella arkipäivisin Siikajoenkylältä Ouluun klo 6.40 lähtevä vuoro loppuu. Uusi vuoro Siikajoenkylältä Ouluun klo 14.40, ajetaan koulupäivisin. Lisäksi uudet vuorot Siikajoenkylältä Lumijoelle klo 8.20 ja Lumijoelta Siikajoenkylälle klo 8.50 (Lumijoella todennäköisesti vaihto Oulun seudun liikenteen Lumijoki-Oulu-vuoroihin, aikatauluja ei ole vielä julkaistu).
  • Kesäkaudella arkipäivisin uusi vuoro Siikajoenkylältä Ouluun klo 16.10.
 • Paavola-Ruukki-Revonlahti-Raahe: Arkipäivien liikenne pysyy ennallaan. Ainoa poikkeus Raahesta klo 14.00 lähtevä vuoro, jota ei enää talvikaudella ajeta Revonlahden kautta (Revonlahdelle pääsee Ouluun klo 14.00 lähtevällä vuorolla). Lauantailiikenne loppuu vähäisten matkustajamäärien vuoksi.
ELY-keskus Peruslogo Suomi

Siikajoen kunnan talouden tasapainottaminen

Valtuusto nimesi 19.10.2023 § 109 tulevaisuustyöryhmän ja käynnisti näin talouden tasapainottamisohjelman valmistelun. Työryhmä on viimeisessä kokoontumisessaan 26.3. koostanut keinovalikoimasta tulevaisuustyöryhmän esityksen. 

Olemme koostaneet tietoa talouden tasapainottamisesta omalle sivulleen. Sivulta löydät tietoa aiheesta, esitykset, hyödyllisiä linkkejä sekä kuntalaisille ja henkilöstölle tarkoitetun verkkokyselyn:

Siikajoen kunnan talouden tasapainottaminen


Järjestämme myös kuntalaiskuulemistilaisuuksia: 

15.4. Luohua klo 17 Luohuan koulu

16.4. Paavola klo 17 Paavolan monitoimitalo

17.4. Ruukki klo 17 Ruukin koulu

29.4. Revonlahti klo 17 Revonlahden koulu

2.5. Siikajoenkylä klo 17 Komppalinna

Julkisen taiteen portfoliohaku avautunut

Siikajoen kunnan Paavolan uuden monitoimitalon pihalle etsitään toiminnallisen taideteoksen tekijää avoimella portfoliohaulla. 

Haku on avoinna 30.4.2024 saakka. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen teostilaus. 
 

Paavolan monitoimitalo 

Siikajoki on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva itsenäinen vireä meren ja joen kunta, jossa asukkaita on noin 5000. Siikajoki on Siikajoen halkoma maaseutukunta Raahen ja Oulun välissä. Siikajoki on pitkä kunta, jonka halki kulkee suurempien kylien helminauha. Täällä asutaan mukavasti maaseudulla, luonnon helmassa, joen varrella, tahi meren rannalla, aukeaa maankamaraa unohtamatta. Uniikit kylämme ovat suurenmoinen rikkaus. 

Paavola on yksi Siikajoen kunnan neljästä taajamasta. Paavolan kylän kirkonraitti vanhoine rakennuksineen on yksi harvoista kirkonkylistä, joissa maantiehen tukeutuva kylärakenne on selkeästi säilynyt. Keskellä kylää sijaitsee kaunis historiallinen puukirkko, joka on vihitty käyttöön vuonna 1756. Kylällä vallitsee rauhallinen tunnelma, mutta sen ei kannata antaa hämätä. Maalaiskyläksi toimintaa ja tapahtumia on paljon. 

Paavolan koulun julkisivukuva

 

Paavolan uusi alakoulu-, päiväkoti-, ja monitoimitalorakennus sisältää myös kirjaston ja väestönsuojan. Se otettiin käyttöön elokuussa 2023. Koulukeskus rakennettiin yksisarjaisena alakouluna ja päiväkotina, joka toimii 0-6 luokkien perusopetuksen (100 oppilasta) ja kahden varhaiskasvatusryhmän (35 lasta) toimipaikkana. Paavolan monitoimitalo palvelee asukkaita myös kouluaikojen ulkopuolella liikuntasalin ja kirjaston osalta sekä erilaisten opistojen ja kerhojen kurssien pitopaikkana.

Toiminnallista taidetta piha-alueelle

Tavoitteena on saada uuden koulun piha-alueelle taidetta, joka sekä parantaa koulun viihtyisyyttä että sopii lasten ja nuorten toiminnallisen taidekasvatuksen välineeksi. Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei ole rajattu etukäteen.  Taideteossijainti ilmenee liitteenä olevasta koulun tontin käyttösuunnitelmasta.  

Portfoliohaku

Portfoliohaku on avoinna 30.4.2024 saakka. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät, joilla on työskentelyyn soveltuva koulutus, aktiivista ja ammattimaista toimintaa alalla ja näyttöä kyvystä toteuttaa teos itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Kun on kysymys työryhmästä, on vähintään yhden sen jäsenistä oltava ammattitaiteilija. Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos Paavolan monitoimitalon piha-alueelle. 

Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 40 000 € sisältää taiteilijan luonnospalkkion, taiteilijapalkkion, työpanoksen, mahdollisen alihankinnan ja materiaalit sekä teoksen kuljetuksen. Paikalleen asettaminen sovitaan erikseen taiteilijan kanssa. Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike). Teoksen tilaaja pidättää oikeuden päättää tilauksesta luonnoksen jälkeen. 

Valintakriteerit: 

 • Tyylin ja tekniikan soveltuvuus monitoimitalon pihalla sijaitsevaan toiminnalliseen teokseen 
 • Teoksen vaatimat kestävyys- ja turvallisuuskriteerit 
 • Omaperäisyys ja kiinnostavuus 
 • Kokemus vastaavista kohteista

Portfolion tulee sisältää:

 • Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka 
 • Ansioluettelo (max 3 sivua) 
 • Työnäytteitä sisältäen kuvan tai kuvia ja lyhyen esittelytekstin (muun muassa teoksen koko, materiaali, mahdollinen tilaaja sekä oman työosuuden kuvaus, jos työ on tehty osana työryhmää), enintään kahdeksan näytettä. 
 • Perusteluteksti osallistumiselle eli miksi tämä kohde kiinnostaa erityisesti, max. 1000 merkkiä. 
 • Ansioluettelo ja portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona 

Portfoliot tulee toimittaa sähköisesti kirjaamo [at] siikajoki.fi 30.4.2024 klo 15.00 mennessä. 

Portfoliohaussa ei oteta vastaan teosluonnoksia tai –ideoita. Valinnan tekee työryhmä, johon kuuluvat: Taiteen edistämisen keskuksen julkisen taiteen asiantuntija, Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija, paikallinen kuvataiteilija, koulunjohtaja, päiväkodin johtaja, kirjasto- ja kulttuurijohtaja ja teknisen toimen puistotyönjohtaja.

Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 31.5.2024 mennessä sivustolla www.siikajoki.fi. Luonnosvaihe on elokuun loppuun asti. Luonnoksesta maksetaan palkkio 
(3 000 € sis. alv) ja luonnoksen perusteella tehdään päätös teoksen tilauksesta syyskuun aikana. Teoksen valmistelu tapahtuu v. 2024–2025 ja sijoittaminen kesällä 2025.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteiljaseuran ohjeistusta. 

Lisätietoja

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. 

Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin 
kolmansille osapuolelle. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei 
luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot 
poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoille ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Lisätietoja antaa 

kirjasto- ja kulttuurijohtaja Tuula Kuoppamäki, tuula.kuoppamaki [at] siikajoki.fi 

Paavolan monitoimitalon etuovi

Hyvinvoinnin vuosi, osa 5 Uni, lepo ja rentoutuminen

 

Riittävä uni, lepo ja rentoutuminen ovat avaimet hyvinvointiin.

Riittävä uni, lepo ja rentoutuminen ovat keskeisiä tekijöitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Kiireisen ja vaativan elämäntyylin keskellä näiden tarpeiden huomiotta jättäminen voi johtaa stressiin, uupumukseen ja jopa terveysongelmiin. Siksi on tärkeää ymmärtää näiden elementtien merkitys ja omistaa aikaa niiden edistämiseen päivittäisessä elämässä.

 

Riittävä Uni: Uni on elintärkeää kehon ja mielen toiminnan ylläpidolle. Se on aikaa, jolloin keho palautuu ja korjaa itseään, ja mieli käsittelee päivän tapahtumia. Uni vaikuttaa suoraan sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Säännöllinen ja riittävä uni parantaa keskittymiskykyä, oppimista ja muistia, sekä vahvistaa immuunijärjestelmää. Ihannetapauksessa aikuisen tulisi nukkua 7-9 tuntia yössä. Laadukkaan unen varmistamiseksi on tärkeää luoda rauhallinen nukkumisympäristö, välttää kofeiinia ja raskasta ruokaa ennen nukkumaanmenoa ja noudattaa säännöllistä unirytmiä. Myös tv, puhelin ja muut mobiililaitteet kannattaa jättää hyvissä ajoin pois ennen nukkumaan menoa, sillä sinivalo ehkäisee melatoniinin eritystä ja vaikeuttaa siten nukahtamista.

 

Lepo: Lepo ei tarkoita pelkästään fyysistä lepoa, vaan myös henkistä ja emotionaalista lepoa. Se voi sisältää aktiivista lepoa, kuten päiväunien ottamista tai hiljentymistä luonnossa sekä passiivista lepoa, kuten rentouttavan kirjan lukemista tai inspiraatiota tuovan elokuvan katsomista. Lepo antaa aivoille ja keholle mahdollisuuden palautua ja latautua, jotta ne voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla seuraavissa haasteissa.

 

Rentoutuminen: Rentoutuminen on avain stressin hallintaan ja mielen tasapainon ylläpitämiseen. Se voi tapahtua monin eri tavoin, kuten meditaation, joogan, hengitysharjoitusten tai yksinkertaisesti rentouttavan musiikin kuuntelun kautta. Tärkeintä on löytää itselle sopiva tapa rentoutua ja omistaa sille aikaa säännöllisesti. Rentoutumisen avulla keho ja mieli pääsevät eroon jännityksestä ja stressistä, mikä auttaa parantamaan unen laatua ja yleistä hyvinvointia.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että riittävä uni, lepo ja rentoutuminen ovat välttämättömiä tekijöitä terveellisen ja tasapainoisen elämäntavan kannalta. Ne eivät ole pelkästään ylimääräisiä luksuksia, vaan pikemminkin perusta, jolle hyvinvointimme rakentuu. Siksi on tärkeää omistaa aikaa näiden tarpeiden täyttämiseen ja tehdä niistä osa päivittäistä rutiinia. Huolehtimalla näistä perustarpeista voimme parantaa elämänlaatuamme ja saavuttaa paremman terveyden ja onnellisuuden.


Huhtikuussa kiinnittäkäämme siis huomiota riittävään uneen, lepoon ja rentoutumiseen. Siikajoen kunta tarjoaa ilmaisen äänimaljarentoutuksen Ruukin koulun liikuntasalissa sekä Komppalinnassa Siikajoenkylällä. Tervetuloa rentoutumaan!

 

Hyvinvointiterveisin,

Elina Jaakola, hyvinvointi- ja hankekoordinaattori

Siikajoen kunta

040 3156 222 tai elina.jaakola [at] siikajoki.fi

 

Ps. Toukokuusta on tulossa touhukas toukokuu. Sen voi aloittaa varaslähdöllä huhtikuun puolella osallistumalla esim. tähän: https://siikajoki.fi/tapahtumat/3182. Pysy kuulolla, lisätietoja toukokuusta tulee myöhemmin.

 

 

 

Huhtikuun valtuuston kokousta ei pidetä

Huhtikuun valtuuston kokousta (torstaina 18.4.) ei pidetä, sillä käsiteltäviä asioita ei ole.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.5.2024 klo 17.

 

Riitta-Liisa Salmenkangas
Valtuuston puheenjohtaja

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustukset

Siikajoen kunnan sivistyslautakunta julistaa toiminta-avustukset haettavaksi 2.4.2024. Hakemukset tulee palauttaa 30.4.2024 klo 13.00 mennessä.

Lomakkeita saa Ruukista kunnanviraston keskuksesta, kirjastoista, Gumeruksen koulun kansliasta sekä sähköisenä: sivistyslautakunnan toiminta-avustukset

Hakemukset tulee postittaa määräaikaan mennessä Siikajoen Kunta, vapaa-aikatoimi/ Marko Äijälä, Virastotie 5 a, 92400 Ruukki tai palauttaa ne kunnanviraston keskukseen tai Gumeruksen kansliaan. Huomioitava että hakemuksesta pitää löytyä joko kirjeposti – tai saapumisleima.

Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen/ järjestön vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2024 talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

Hakemukseen tulee liittää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettu selkeä toiminnantarkastuskertomus, tarkastajan allekirjoittamana.
Myöhästyneistä tai puutteellisista hakemuksista tehdään kielteinen päätös.

Sivistyslautakunta edellyttää avustusta saavien järjestöjen tekevän vahvaa yhteistyötä kunnan vapaa-aikasektorin kanssa.

Tiedustelut:

Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset: liikuntasihteeri Marko Äijälä marko.aijala [at] siikajoki.fi 
Kulttuuritoimen avustukset: Kirjasto – ja kulttuuritoimen johtaja Tuula Kuoppamäki tuula.kuoppamaki [at] siikajoki.fi

Kunnanvaltuuston hyväksymät avustussummat vuodella 2024 ovat: Liikuntatoimi 9000 e nuorisotoimi 3000 e, kulttuuritoimi 3400 e

Urheilijan apurahahakemus toimitetaan vapaamuotoisena. MENESTYSPOHJAISTA URHEILIJA-APURAHAA VOI HAKEA YMPÄRI KALENTERIVUODEN ELI EI ERILLISIÄ HAKUAIKOJA.

Tiedustelut 
Liikuntasihteeri & järjestöyhdyshenkilö Marko Äijälältä, p. 0403156241
 

Ainot ja Reinot liikkeelle-senioreiden liikuntatapahtuma- Ilmainen kuljetus

 

 

"Huhtikuussa kutsumme jälleen seniorit liikkumaan Ouluhallille! Maksuttomassa liikuntatapahtumassa kävijöillä on mahdollisuus tutustua urheiluseurojen ja järjestöjen liikuntatoimintaan sekä alueen liikuntapalveluihin, kokeilla eri liikuntalajeja sekä saada ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Uutuutena tapahtumaan on tulossa liikunta- ja ulkoiluvaatteiden ja -välineiden esittelyä ja myyntiä. Musiikista vastaa Maaseudun Äänitorvi, musiikkineuvos Mikko Alatalo!

Tapahtuman järjestävät Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PoPLin Eloa ja iloa kylille -hanke sekä Oulun kaupungin liikuntapalvelut ja vanhusneuvosto yhteistyössä urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa.

Tervetuloa mukaan!" (Teksti lainattu PoPLin verkkosivuilta).

 • Tapahtumassa on lounasmahdollisuus (omakustanteinen)

Siikajoen kunta järjestää tapahtumaan maksuttoman bussikuljetuksen:

 

Menomatka:

klo 8.20 Paavola, Grilli-Kipsa

klo 8.35 Ruukki, Teboil

klo 8.50 Revonlahti, Neste

klo 9.10 Siikajoenkylä, K-Kyläkauppa

klo 10.00 Ouluhalli

 

Paluumatka:

Lähtö klo 14.10 Ouluhalli

klo 15.00 Siikajoenkylä K-Kauppa

klo 15.20 Revonlahti, Neste

klo 15.30 Ruukki Teboil

klo 15.45 Paavola Grilli-Kipsa

 

HUOM.! Kyydissä on vielä tilaa muutamalle. Vielä voi siis ilmoittautua!

Bussikuljetukseen ilmoittautumiset tulee tehdä ennakkoon  hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Elina Jaakolalle

puh. 040 3156 222 tai elina.jaakola [at] siikajoki.fi (elina[dot]jaakola[at]siikajoki[dot]fi). Ilmoitathan ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi sekä paikan, josta nouset kyytiin.

Kuljetuksen aikataulu on arvio. Olethan hyvissä ajoin odottamassa kyytiä.

Tervetuloa!

 

Tapahtuman ohjelma lavalla

10.15Tapahtuman avaus/ Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Susa Vikeväkorva 
10.20Päivän ohjelma ja esittelypisteet/ Juontaja Juha Laukka, PoPLi ry
10.30Vetreyttävä aamujumppa/ Liikuntakeskus Olo 
10.45Itämainen tanssi/ Oulun itämaisen tanssin yhdistys Yasmine ry 
11.00 Mikko Alatalo esiintyy ja laulattaa yleisöä
11.30 Asahi/ Oulun Voimistelijat ry
11.45Esittelijät tutuiksi/ Juontaja Juha Laukka
12.00Senioritanssiesitys/ Oulun Ruskayhdistys ry ja KunnonLähde, Oulun kaupunki
12.15Esittelijät tutuiksi/ Juontaja Juha Laukka
12.30Ulkoilu- ja vapaa-ajan vaatteiden muotinäytös/ North Outdoor ja Oulun kaupungin vanhusneuvosto
13.00Mikko Alatalo esiintyy ja laulattaa yleisöä
13.20Robotit ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa/ IKÄKÄRKI ja RobSoteLab-hanke, Oamk
13.35Tanhuesitys/ Tanhuryhmä Ranttali, Oulun Eläkeläiset ry
13.50Arvonta
14.00Tapahtuman päätös

Kerrostalohanke

Siikajoen kunta suunnittelee kerrostalohanketta Ruukkiin 

Siikajoen kunta haluaa tarjota helpompaa ratkaisua elämiseen. Omalle tontille rakennettava kerrostalo nousee suunnitelmissa Siikajoen kuntakeskukseen Ruukkiin rakennusliikkeen toimesta. Kiinnostusta asumiseen kerrostalossa riittää, sillä onhan kyseessä kunnan paraatipaikka: palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä ja omistusasuntojen lasitetuilta parvekkeilta avautuu jokinäkymä.

 

Kiinnostus kerrostaloasumiseen ylitti odotukset

Siikajoen kunta toteutti ennakkokyselyn kiinnostuksesta muuttaa Ruukkiin kerrostaloon, jos sellainen toteutettaisi rakennusliikkeen toimesta. Kysely toteutettiin digitaalisena kunnan kotisivuilla sekä paperisena helmikuun kuntatiedotteessa. Kysely oli avoinna pari viikkoa ja se  sulkeutui 18.2.2024.

Ruukin kerrostalohanke etenee, sillä kiinnostusta oli yli ennakko-odotusten. Kartoituskyselyssä saatiin 55 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin asunnon kokotoiveita, saunalla vai ilman, yhteistilan sekä autokatoksen tarvetta. Suurin kiinnostus kohdistui saunalliseen kaksioon autokatoksella. Kerrostalon suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja sisustusratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin voi jokainen vaikuttaa omassa asunnossaan. Kerroksia talossa on 4 + 1 krs. ja huoneistoja n. 20 kpl.

Tervetuloa Siikajoelle!

Idea kerrostalosta kehkeytyi vanhan kunnanviraston purkutöiden siivittämänä, sillä se sijaitsi aiemmin kyseisellä paikalla. Siikajoen kunta katsoo vankasti tulevaisuuteen ja maltillinen kasvu toteuteaan aluetta kehittämällä, mm. rakentamalla. Kerrostalohanke on näistä yksi keino. Juuri valmistunut rivitalo on toinen, ja se odottaa Ruukin keskustassa asukkaita. Tarjolla on saunallisia yksiöitä. Jotta alueelle saadaan asukkaita, niin asuntoja tulee olla myös tarjolla. Tähän huutoon Siikajoen kunta pyrkii vastaamaan rakentamisen lisäksi tonttitarjonnalla.

Kerrostalohankkeen suunnitelmat jatkuvat ja seuraavana etappina on kartoittaa rakennusliikkeiden kiinnostus hanketta kohtaan. Kartoitus toteutetaan suorilla yhteydenotoilla potentiaalisiin rakennuttajiin. Lisäksi kerrostalohanketta markkinoidaan mm. Rakentajamessuilla huhtikuussa. Tahtotila hankkeen toteutumiselle on suuri kunnan taholta ja nyt haussa on hankkeen toteuttaja. 

 

Lisätietoja Ruukin kerrostalohankkeesta antaa

kunnanjohtaja Pertti Severinkangas
pertti.severinkangas [at] siikajoki.fi (pertti[dot]severinkangas[at]siikajoki[dot]fi)
040 315 6200

Kerrostalo Ruukkiin

Kenkien nastoituspalvelu 55-vuotta täyttäneille

 

 

Nastoituspalvelu on ilmainen 55-vuotta täyttäneille kuntalaisille. Nastoituksella pyritään ennaltaehkäisemään kaatumisia sekä niistä aiheutuvia loukkaantumisia. Nastoituspalvelu on Siikajoen kunnan ja Pohteen yhteistyössä järjestämä palvelu.

 

Nastoituspalveluun voi tuoda yhdet kengät nastoitettavaksi.

Palvelu toimii toimintapaja Etevän tiloissa os. Kuormaajantie 3, Ruukki.

Kenkiä otetaan vastaan ti-ke klo 12-15.

 

Kunnan virastolta on saatavissa vaihtoehtoisesti kenkien liukuesteitä.

 

Lisätietoja:

Timo Lepistö, puh. 040 3185 054, Toimintapaja Etevä, Pohde

Elina Jaakola, puh. 040 3156 222, hyvinvointi- ja hankekoordinaattori, Siikajoen kunta

Asunnon vuokrailmoitus

Siikajoen paloaseman asunto, vuokrailmoitus.

Siikajoen kunta tarjoaa vuokralle Siikajoenkylällä sijaitsevan paloaseman yhteydessä olevan vuokra-asunnon. Vuokra-asunto sijaitsee osoitteessa Kauppatie 2, 92320 Siikajoki.

Paloasema on rakennettu vuonna 1985. Vuokra- asunto (3H+K+S+Varasto) sijaitsee kohteen toisen päädyn 2.kerroksessa. Vuokra-asunnon koko on yhteensä 86m2

Kohteen vuokra on 600€/kk.

Lisäksi vuokralaisen tulee maksaa:

 • Vesimaksu 20€/hlö/kk
 • Sähkö kulutuksen mukaan. Asukaan tulee tehdä asunnon sähkösopimus omiin nimiinsä. 

Kohteen lämmitys (kaukolämpö) kuuluu vuokraan.

Kohde on vuokrattavissa 3/2024 lähtien.

Lisätietoja kohteesta antaa
Juho Kauppila, p. 040-315 6235
juho.kauppila [at] siikajoki.fi (juho[dot]kauppila[at]siikajoki[dot]fi)

Kuvia kohteesta

Hyvinvoinnin vuosi, osa 4 Kaikukortti

 

Siikajoen kunta on mukana Kaikukorttikokeilussa v. 2024

 

Siikajoen kunta haluaa olla mukana mahdollistamassa kulttuuria kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta, sillä kulttuuri kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla, museoissa ja teattereissa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia lippuja myös omille alle 18-vuotiaille lapsille ja lastenlapsille samaan tilaisuuteen, johon on itsekin osallistumassa.

Siikajoen kunnalle kaikukortti käy Siikajoki-opiston kurssitoimintaan. Kaikukortilla voi saada yhden (1) Siikajoki-opiston kurssin ilmaiseksi lukuvuoden aikana. Etuus ei kuitenkaan koske musiikin yksilöopetusta eikä mahdollisia materiaalimaksuja. Kaikukortin rinnalla ei voi olla muita Siikajoki-opiston maksuetuuksia samanaikaisesti.

Lue Kaikukortista lisää: https://siikajoki.fi/kaikukortti

Toimintatuki

Siikajoen kunta jakaa yhteensä 81 000 euroa yhdistyksen/järjestön/osuuskunnan toiminnan tukemiseen vuosien 2024–2026 aikana. Siika-Pyhäjokialueen liiton rahoja on jaettavana seuraavan kolmen vuoden aikana 27 000 € / vuosi. Haku astuu voimaan 1.3.2024.

Varoja voi hakea jatkuvalla haulla. 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan: 
• sähköpostitse: kunnanvirasto @ siikajoki.fi tai 
paperisena kunnanvirastolle: Virastotie 5A, 92400 RUUKKI. 

Hakemuksesta täytyy löytyä yhdistyksen/järjestön/osuuskunnan nimi ja y-tunnus, tilinumero, haettava rahoituksen määrä ja haettava rahoituksen tarkoitus/kohde perusteluineen sekä pöytäkirjanote, josta käy ilmi yhdistyksen/järjestön/osuuskunnan päätös rahojen hakemisesta sekä liitteeksi säännöt. 

Rahat maksetaan kuitteja vastaan tai vaihtoehtoisesti voidaan sopia maksimissaan 75 prosentin ennakkomaksusta, jolloin kunnalla on oikeus periä rahat takaisin mikäli kuitteja ei toimiteta jälkikäteen.

Toimintatuki

Ostotuki 2000 euroa

Haluatko 2000 euroa? Muuta meille!

Siikajoen kunnassa on otettu käyttöön oman asunnon ostavan tuki 1.1.2024 alkaen. 

Siikajoen kunta myöntää 2000 euron avustuksen asunnon ostajalle tai rakentajalle, joka asunnon hankintavuoden lopussa (31.12.) on Siikajoella kirjoilla ja asuu asunnossa, johon tukea haetaan. Tukea voi hakea siltä vuodelta, jonka aikana asunto on otettu käyttöön. Mikäli asunnon omistajia on useampia, tuki myönnetään vain yhdelle hakijalle.

Sijoitus- tai vapaa-ajan asunnon ostajalle tukea ei myönnetä. Tontin varaaminen tai hankkiminen ei oikeuta tuen saantiin. 

Hakemuslomakkeen löydät tästä!

Hakemuksen voit myös toimittaa: 
Siikajoen kunnanvirastolle postitse Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostitse kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

Lisätietoja antaa: 
kunnanjohtaja Pertti Severinkangas 
pertti.severinkangas(at)siikajoki.fi

Ostotuki 2000 euroa

Hyvinvoinnin vuosi osa 3, Turvallisuus

 

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus on käsite, joka viittaa toimenpiteisiin ja strategioihin, joiden tarkoituksena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia, vähentää niiden vakavuutta ja parantaa yleistä turvallisuutta tieliikenteessä. Liikenneturvallisuus kattaa useita osa-alueita ja vaatii yhteistoimintaa niin yksilöiltä, liikennöitsijöiltä, lainsäätäjiltä kuin muiltakin sidosryhmiltä. Tavoitteena on minimoida liikenteestä aiheutuvat riskit ja vahingot.

Tässä muutamia lukemisen arvoisia artikkeleita koskien liikenneturvallisuutta:


Paloturvallisuus

Paloturvallisuudella pyritään ehkäisemään tulipaloja ja varmistamaan, että tulipalon sattuessa se voidaan hallita ja sen vaikutukset minimoida. Paloturvallisuus koskee rakennusten suunnittelua, palonilmaisujärjestelmiä, pelastussuunnitelmia sekä ihmisten koulutusta ja tietoisuutta.

 

 

HUOM.! TALOYHTIÖT!

Pelastuslaki uudistui 1.1.2024. Taloyhtiöillä on kaksi vuotta aikaa varmistaa, että kaikissa asunnoissa on toimivat palovaroittimet. Asukkaan tehtävänä on jatkossakin valvoa, että palovaroittimet toimivat.


Tietoturvallisuus

Nettihuijaukset, identiteettivarkaudet, väärennetyt kotisivut, tekstiviestit ja linkit... Maailmalla liikkuu paljon erilaisia huijareita, jotka hyödyntävät suomalaistenkin tietämyksen aukkoja tietoturvasta ja saattavat siten päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin tai rahoihin. Tietoturvaosaaminen on tärkeä kansalaistaito, joka koskettaa sekä aikuisia että lapsia.

 

 • Jouduitko tietovuodon tai tietomurron kohteeksi? Tutustu toimintaoppaaseen täältä: https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto

Elintapaohjausta saatavilla

 

Lähde mukaan etänä toteutettavaan elintapaohjaukseen!

 

 Elintapojen muutos kätkee sisälleen automatisoituneita ajatusmalleja, tunteita ja käyttäytymistapoja. Psykologisen joustavuuden kehittäminen voi olla avain muutosmatkasi onnistumiseen. Autamme sinua löytämään uusia näkökulmia ja ottamaan askelia kohti terveellisempää sekä tasapainoisempaa elämää.

Aloita matkasi kohti hyvinvointia ja terveellisempää elämää. Tee sähköinen terveystarkastus omaolo.fi -sivustolla ja lähetä se ammattilaisen arvioitavaksi Omaolon ohjeiden mukaan. Elintapaohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi ajan videovastaanotolle digitaaliseen sote-keskukseen. Ohjaus on tarkoitettu 18-65 -vuotiaille henkilöille. Elintapaohjausta toteutetaan yhteistyössä kuntien liikuntaneuvojien kanssa digitaalisen sotekeskuksen alueella; Alavieskassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Nivalassa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Pyhännällä, Raahessa, Reisjärvellä, Sievissä, Siikajoella ja Ylivieskassa.  

 

Lue lisää aiheesta; Maksuton etänä annettava elintapaohjaus alkaa tammikuussa 2024 - Pohde 

 

Hyvinvoinnin vuosi 2024, osa 2 Pysy pystyssä

Hyvinvoinnin vuosi 2024, osa 2: Pysy pystyssä

 

Sään lauhduttua ja kovien pakkasten muututtua plussakeleiksi ympäristö on muuttunut paikoittain vaarallisen liukkaaksi ja saattaa liukastua vielä lauhan jatkuessa entisestään, joten nyt on syytä olla liikkuessa valppeilla. On todella tärkeää ottaa huomioon oma turvallisuus liikkuessa ja varmistaa pystyssä pysyminen. Varautumalla ja ennakoimalla ehkäistään liukastumisen aiheuttamia loukkaantumisia ja pidempiaikaisiakin vammoja.

 

Pysy pystyssä-kampanja on lähes 20-vuotias kampanja, jonka avulla tuodaan tietoa erilaisista seikoista, jotka vaikuttavat pystyssä pysymiseen ja siten jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Valitse säähän sopivat kengät, käytä liukuesteitä sekä vältä liukkaita teitä liikkumisessa. Liikkumiseen kannattaa varata aikaa ja keskittyä täysillä siihen, jotta yllättäviltä liukastumisilta vältytään. Etenkin vanhempien ihmisten luusto on hauraampi ja liukastumisesta voi aiheutua pitkäaikainen prosessi parantua esimerkiksi lonkkamurtumasta. Jokainen liukastuminen on turha, joten ennakoi liikkeitäsi ja tarkista sopiva jalankulkusää ennen kuin lähdet liikkeelle!

 

Tee pysy pystyssä testi tai tutustu pystyssä pysymisen erilaisiin vinkkeihin täältä: https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#ed49d2b3

 

Alla olevassa, vuoden 2021 kampanja-julisteessa on myös oivia vinkkejä, joita kannattaa huomioida ennen liikkeelle lähtemistä.

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Siikajoella 2024

 

Hyvinvointi on äärimmäisen laaja kokonaisuus, johon liittyy monia erilaisia teemoja ja asioita. Kunnan kanavissa nostetaan esille hyvinvointia ja terveyttä edistäviä seikkoja pitkin vuotta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä Siikajoella tehdään poikkihallinnollisesti erilaisin käytännön toimenpitein ja tempauksin.

 

Vinkkaa ideasta!

 

Mikäli sinulla on mielessäsi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä idea tai teema, voit vinkata siitä olemalla minuun yhteydessä.

 

Tehdään tästä yhdessä hyvinvoinnin vuosi! 😊

 

Hyvinvointiterveisin,

 

Elina Jaakola

Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori

Siikajoen kunta

040 3156 222

elina.jaakola [at] siikajoki.fi (elina[dot]jaakola[at]siikajoki[dot]fi)

Hyvinvoinnin vuosi 2024, osa 1 Digihyvinvointi

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan ja hyvinvointialueen tehtävistä. Siikajoen kunnanvaltuusto tulee käsittelemään tammikuun 2024 aikana laajaa hyvinvointikertomusta, joka sisältää myös kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025. Hyvinvointisuunnitelmassa on määritelty erilaisia tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä niihin liittyviä toimenpiteitä, joita toteuttamalla tavoitteisiin helpommin kunnassa ylletään.

 

Uuden vuoden lupauksena hyvinvoinnin edistäminen?

 

Koska vuosi on vasta vaihtunut, on moni saattanut tehdä erilaisia uuden vuoden lupauksia. Lupauksilla on usein taipumusta liittyä jollain tapaa omaan hyvinvointiin. Tämä, jos jokin on hienoa, sillä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin jokainen voi itse jollain tavalla vaikuttaa. Hyvinvoiminen vaikuttaa paitsi fyysiseen ja henkiseen vointiin, mutta sillä on kokonaisvaltainen merkitys myös esimerkiksi elämänhallintaan. Vaikka kunnassa tuetaan ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia erilaisin toimenpitein ja päätöksin, on hyvinvointi myös osittain yksilön itsensä vastuulla.

 

Osa 1: Digihyvinvointi

 

Hyvinvoinnin vuosi 2024 -teemaisesti, haastankin sinut mukaan miettimään omaa digihyvinvointiasi ja siten jaan tässä sinulle tammikuun kuntatiedotteessakin olleen digihyvinvointiin keskittyvän bingon, jonka voit ottaa hyvinvoinnin tueksesi vapaa-ajalle ja soveltaa sitä toki myös työpäiviisi. Millä mallilla on oma digihyvinvointisi?

Otatko, tai siis otathan haasteen vastaan? Haasta myös ihmeessä muita mukaan hyvinvointibingoon!

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Siikajoella 2024

 

Hyvinvointi on äärimmäisen laaja kokonaisuus, johon liittyy monia erilaisia teemoja ja asioita. Kunnan kanavissa nostetaan esille hyvinvointia ja terveyttä edistäviä seikkoja pitkin vuotta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä Siikajoella tehdään poikkihallinnollisesti erilaisin käytännön toimenpitein ja tempauksin.

 

Vinkkaa ideasta!

 

Mikäli sinulla on mielessäsi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä idea tai teema, voit vinkata siitä olemalla minuun yhteydessä.

 

Tehdään tästä yhdessä hyvinvoinnin vuosi! 😊

 

Hyvinvointiterveisin,

 

Elina Jaakola

Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori

Siikajoen kunta

040 3156 222

elina.jaakola [at] siikajoki.fi (elina[dot]jaakola[at]siikajoki[dot]fi)

Pohteen järjestöavustusten hakuaika alkaa 27.11.2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta. Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset. Vuoden 2024 avustusten haku aukeaa 27.11.2023.

 

Toiminta-avustusten hakuaika: 27.11.2023-2.1.2024

Kerta- ja kumppanuusavustusten hakuaika: 27.11.2023- ympäri vuoden niin kauan kuin määrärahaa riittää

 

Tutustu lisää Pohteen järjestöavustuksiin täältä: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/jarjestoavustukset-ja-muu-tuki/ ja jätä järjestösi kanssa hakemus, jolla voidaan parantaa siikajokisten hyvinvointia, terveyttä tai turvallisuutta.

 

Lisätietoja saat myös

Liikuntasihteeri/ järjestöyhdyshenkilö Marko Äijälältä, puh. 040 3156 241 ja

Hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Elina Jaakolalta, puh. 040 3156 222

tai sähköpostitse molemmilta etunimi.sukunimi [at] siikajoki.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]siikajoki[dot]fi)

Pohde logo